بای پس معده در مادران می تواند با تولد نوزاد کم وزن همراه باشد.

بر اساس نتایج مطالعه ای مادرانی که برای کاهش وزن عمل بای پس معده انجام داده اند در معرض خطر تولد نوزادان کم وزن قرار دارند. نتایج این مطالعه منجر به مراقبت های بالینی متفاوتی برای این زنان می شود.
جراحی بای پس معده برای چاقی شدید (BMI بالاتر از 40) انجام می شود که در آن مسیر معده دور زده می شود و لذا فرد غذای کمتری مصرف می کند. این جراحی طی دو سال باعث کاهش وزن اضافی تا 70% می شود اما خطر کمبود ویتامین و املاح را به دنبال خواهد داشت زیرا توانایی بدن در جذب این مواد کاهش می یابد.
زنانی که تحت عمل بای پس قرار می گیرند بایستی حداقل تا 18 ماه اقدام به بارداری نکرده و زمانی که به وزن سالم و ثابتی رسیدند، باردار شوند. همچنین بایستی روزانه مکمل مولتی ویتامین – مینرال استفاده نمایند.
علیرغم این توصیه ها نتایج حاصل از مطالعه حاضر حاکی از آنست که وزن هنگام تولد نوزادان متولد شده از این مادران به طور میانگین 34/. کیلوگرم کمتر بوده و 23% آن ها برای سن بارداری کوچک (SGA) بودند.
در این تحقیق مطالعه ای بر روی 56 نوزاد متولد شده از مادرانی انجام شد که 32 ماه پس از جراحی بای پس معده باردار شده بودند و نتایج آن با 56 فرد کنترل مقایسه شد. چاقی مادران سبب خطراتی برای نوزادان می شود مثلاً وزن بالای زمان تولد. همچنین عوارض هنگام زایمان در این مادران بیشتر بوده و لذا جراحی بای پس از این خطرات پیشگیری می کند.
محققان دریافتند علیرغم مکمل یاری بخشی از زنانی که تحت عمل جراحی بای پس قرار داشتند کمبود روی و کلسیم دارند. بررسی ها نشان می دهد که نوزادان متولد شده از این مادران از نظر این مواد مغذی دچار کمبود هستند. این امر سبب کاهش وزن نوزادان در زمان تولد می شود.
توصیه عملی: زنانی که برای کاهش وزن تحت عمل جراحی بای پس قرار داشته اند بایستی پیش از اقدام به بارداری رژیم غذایی مناسب برای تکمیل ذخایر ریزمغذی های بدن را رعایت کنند تا از تولد نوزادان کم وزن پیشگیری شود.
منبع:

European Society for Paediatric Endocrinology. "Maternal gastric bypass may be associated with low birth weight babies: Women who undergo gastric bypass surgery for weight loss risk giving birth to babies that are small or have lower average birth weights". 2016.

 

نظرات بسته شده است.