باکتری های معده می توانند باعث چاقی شوند

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید توسط محققین دانشکده کینگ و دانشگاه کُرنل لندن نشان داده شد که آرایش ژنتیکی بدن هر فرد به واسطه اثر بر میکروب های معده تعیین کننده شکل بدن وی خواه چاق و یا لاغر است. دانشمندان یک خانواده باکتریایی بسیار ویژه را که جنبه ارثی دارد و در معده افراد با وزن کم بسیار رایج است را شناسایی کردند. این میکروب ها زمانی که به موش انتقال یافتند نیز از افزایش وزن آن ها محافظت کردند. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که بر اساس آرایش ژنتیکی هر فرد و برای پیشگیری از بروز چاقی می بایست درمان های فردی پروبیوتیک ها را انجام داد، بدین ترتیب می توان خطر بروز بیماری های مرتبط با چاقی را نیز در حد مطلوبی کاهش داد. محققین با ارزیابی دوقلوی ها گونه های ویژه باکتریایی را کشف کردند که مختص افراد با وزن کم بود. نتایج مطالعات پیشین در این زمینه متناقض است. محققین در این مطالعه نمونه مدفوع 416 دوقلو را در بیش از 1000 نمونه بررسی کردند. توالی ژن های میکروبی در نمونه های مدفوع تعیین شد. محققین نتیجه گرفتند که ژن ها بر روی فلور میکروبی معده افراد اثر زیادی دارند. به بیان ویگر ژنتیک میزبان می تواند بر روی گونه میکروبی غالب معده اثر گذار باشد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکترTim Spector ، " یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که گروه های ویژه میکروبی در معده ما زندگی می کنند که می توانند بر چاق شدن ما اثر گذار باشند." مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Cell منتشر شد.

منبع:


Timothy D. Spector, et al. Human Genetics Shape the Gut Microbiome. Cell, 2014
 

نظرات بسته شده است.