بافت چربی پاسخ مغزی به غذا را کنترل می کند

محققین دانشگاه واشینگتون در مطالعه جدیدی نشان دادند که بافت چربی آنزیمی را ترشح می کند که در کنترل انرژی مغزی نقش دارد. یافته های حاصل از این مطالعه نقش بافت چربی در کنترل پاسخ مغزی به کمبود غذا را برجسته ساخته و بر اهمیت وجود مقادیر مطلوبی چربی در بدن برای به حداکثر رساندن سلامتی و طول عمر تأکید دارد. یافته های این مطالعه توجیهی است برای نتایج بسیاری از مطالعات که بر فواید نمایه توده بدنی نزدیک به بالا در محدوده طبیعی تأکید کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترShin-ichiro Imai ؛ "ما در این مطالعه نشان دادیم که بافت چربی به روشی جالب می تواند عملکرد مغزی را کنترل کند." وی در ادامه افزود: " یافته های ما نشان می دهد که برای عملکرد مطلوب مرکز کنترل پیری و طول عمر در مغز نیاز به مقدار مطلوبی چربی است. ما هنوز نمی دانیم که این میزان چقدر باید باشد و آیا بین افراد مختلف متفاوت است؟. با وجود این ما در مورد موش ها به این نتیجه رسیدیم که عدم رهایش آنزیم ویژه ای به نام  NAMPT  از بافت چربی مانع تنظیم سطح انرژی در مغز می شود." در واقع می توان گفت که نداشتن مقادیر مطلوب چربی بر تنظیم سوخت و ساز و فرآیند پیری مؤثر است. یافته های این مطالعه پیشنهاد کرد که بافت چربی در تعامل با هیپوتالاموس و از طریق روشی می تواند نقاط تنظیمی فیزیولوژیک مغزی را کنترل کند. نتایج این مطالعه درCell Metabolism منتشر شد.

منبع:


Myeong Jin Yoon, et al. SIRT1-Mediated eNAMPT Secretion from Adipose Tissue Regulates Hypothalamic NAD and Function in Mice. Cell Metabolism, 2015
 

نظرات بسته شده است.