اهمیت ادرار در تشخیص بیماری های مرتبط با چاقی

چاقی و اضافه وزن موجب افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی، دیابت و سرطان می شود با وجود این سازوکارهای ارتباط چربی بدن و بیماری ها هنوز شناخته نشده است. محققین نشانگرهای شیمیایی را در ادرار مشخص کردند که با نمایه توده بدن در ارتباط است و دیدگاهی را در زمینه نحوه اثر چاقی در بروز بیماری ها مشخص کردند. محققین در این مطالعه نشان دادند که چاقی یک وضعیت متابولیکی است که بر ادرار ار دارد و بر فرآیندهایی که از طریق آن ها بر سلامتی اثر می گذارد تأکید کردند. ادرار حاوی انواع گوناگونی از مواد شییمایی است که به عنوان متابولیت ها شاخته می شوند و به واسطه طیف وسیعی از فرآیندهای بیوشیمیایی در بدن تولید می شوند. این متابولیت ها تظاهر دهش ژنتیکی و عوامل مربوط به سبک زندگی فرد می باشد. در این مطالعه 2000 آزمودنی بررسی شدند. محققین 29 متابولیت را که با نمایه توده بدنی همبستگی دارد و ارتباط آن ها با بخش های گوناگون بدن را مشخص کردند. بسیاری از این متابولیت ها حاصل باکتری هایی بودند که در معده یافت می شوند. و این ارتباط نقش این ارگانیسم را در بروز چاقی برجسته می سازد. تغییر الگوهای متابولیت های مرتبط با تولید انرژی در عضلات نیز در بروز چاقی مؤثر است. به بیان نوسینده مسئول این مقاله، "یافته های ما الگوی های نشانگرهای سوخت و سازی در ادرار که با بروز چاقی همبستگی دارد را مشخص کرد. با این شیوه می توان افرادی را که هنوز به چاقی مبتلا نشدند اما استعداد ابتلا به چاقی و بیماری های سوخت و سازی ناشی از آن را دارند شناسایی کرد. "  مقاله مرتبط با این مطالعه در Science Translational Medicine منتشر شد.

منبع:


P. Elliott, J. et al. Urinary metabolic signatures of human adiposity. Science Translational Medicine, 2015
 

نظرات بسته شده است.