انگیزه مالی برای کاهش وزن موثر است

نتایج یک پژوهش جدید نشان می‌دهد بیشتر افراد چاق و دارای اضافه وزن، انجام فعالیت بدنی منظم را به پرداخت هزینه بیمه بیشتر ترجیح میدهند.
پژوهشگران دانشگاه های استنفورد و میشیگان به بررسی تاثیر انگیزه مالی برای تشویق یا مجبور کردن افراد به روی آوردن به رفتارهای مرتبط با سلامتی پرداختند. در این مطالعه بیش از 6500 نفر از افراد بیمه شده انتخاب شدند ، در این بررسی به افراد چاق امکان انتخاب بین دو روش پرداخت 20 درصد حق بیمه بیشتر و یا انجام فعالیت بدنی روزانه داده می شد. بعد از یک سال تقریبا 97% از شرکت کننده ها  به هدف 5000 قدم در روز یا بیشتر از آن رسیده بودند. حتی افرادی که با ایجاد انگیزه مالی برای فعالیت بدنی مخالف بودند به این برنامه روی آوردند.
برای برخی خانواده ها، حق بیمه بیشتر در ازای نرسیدن به اهداف تناسب اندامی تعیین شده معادل پرداخت سالانه دو هزار دلار بیشتر بود. سرپرست نویسندگان این مطالعه، کارولین ریچاردسون در این باره می گوید؛ گرچه از لحاظ اخلاقی در مورد مجبور کردن افراد برای پذیرفتن هزینه های درمانی سلامت خود بحث وجود دارد، اما برنامه های بیشتر برای ایجاد انگیزه مالی در قبال رفتارهای مرتبط با سلامتی می تواند به بهبود سلامت جامعه کمک کند.

منبع:

Caroline Richardson, et al “Implementation and evaluation of an incentivized Internet-mediated walking program for obese adults” journal Translational Behavioral Medicine,2013

نظرات بسته شده است.