انتخاب های غذایی سالم تر در مکان های پرنور

غذا خوردن در رستوران های کم نور نسبت به رستوران های پرنور با غذا خوردن آرام و مصرف کمتر غذا مرتبط است. اما آیا میزان روشنایی نیز در انتخاب های غذایی افراد موثر است؟
نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد افراد در مکان های روشن نسبت به مکان های کم نور به احتمال 24-16 درصد بیشتر غذاهای سالم سفارش می دهند. همچنین محققان دریافتند که این اثر اساساً به علت سطح هوشیاری سفارش دهنده است. به اعتقاد آن ها در مکان های پرنور فرد هوشیارتر بوده و بیشتر تمایل دارد که تصمیم های درست بگیرد.
در این مطالعه محققان 160 مشتری رستوران را در 4 رستوران زنجیره ای مورد بررسی قرار دادند. نیمی از افراد که در مکان های پرنور نشسته بودند بیشتر احتمال داشت که غذاهای سالم مانند ماهی کبابی یا پخته، سبزیجات و گوشت سفید انتخاب کنند. علاوه براین، در 4 مطالعه دیگر که بر روی 700 دانش آموز انجام شد شواهد نشان داد که افراد در مکان های کم نور 39 درصد کالری بیشتر دریافت می کنند. مطالعات پیگیری نشان داد هنگامی که هوشیاری سفارش دهندگان با استفاده از دارونمای کافئین افزایش می یابد احتمال انتخاب های غذایی سالم در مکان های کم نور همانند مکان های پرنور خواهد بود. به همین علت محققان نتیجه گرفتند که علت اصلی انتخاب های سالم تر در مکان های پرنور احساس هوشیاری بیشتر است.
منبع:


Shining Light on Atmospherics: How Ambient Light Influences Food Choices. Journal of Marketing Research, 2016
 

نظرات بسته شده است.