اُمگا 3 و موفقیت درسی کودکان

مطالعه ای در دانشگاه آکسفورد نشان داد که میزان اسید های چرب اُمگا 3 خون کودکان 7 تا 9 سال پایین است. پیش از این، محققین در مطالعه ای دریافتند که میزان اسید چرب دوکوزاهگزانوئیک خون ( یک نوع اسید چرب بلند زنجیره اُمگا 3 که به وفور در مغز یافت می شود) کودکان به عنوان یک عامل پیشگویی کننده ی مهم در توانایی تمرکز و یادگیری به شمار می رود. این مطالعه اولین پژوهشی است که به ارزیابی میزان اُمگا3 خون کودکان انگلیسی پرداخته است. اسیدهای چرب بلند زنجیره ( دوکوزاهگزانوئیک و ایکوزاپنتانوئیک اسید) در غذاهای دریایی و برخی از جلبک های دریایی یافت می شوند و برای ساختار و عملکرد مغزی و هم چنین برای حفاظت از سلامت قلب و سیستم ایمنی ضروری هستند. در این مطالعه 493 کودک در دامنه ی سنی 7 و 9 سال ارزیابی شدند و از والدین آن ها در مورد الگوی غذایی کودکان پرس و جو شد. نتایج نشان داد که از هر 10 کودک، 9 کودک کمتر از 2 بار در هفته ماهی می خورد، و از هر 10 کودک ، یک کودک تقریباً هرگز ماهی نمی خورد. با وجود این تئوری که؛ اسیدهای چرب بلند زنجیره ی دوکوزا هگزانوئیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید در بدن می توانند از اسیدهای چرب کوتاه زنجیره ی اُمگا3 ( در برخی از روغن های گیاهی وجود دارند)ساخته شوند، ولی مطالعه ای نشان داد که این تبدیل ممکن است در بدن رخ ندهد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مهارت های خواندن در کودکان مورد بررسی کمتر از مقدار متوسط برای گروه سنی مورد نظر بود که با میزان کم اسیدهای چرب اُمگا3 در خون کودکان همبستگی داشت، لذا محققین نتیجه گیری کردند که اسیدهای چرب اُمگا3 دوکوزا هگزانوئیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک بر مهارت خواندن و تمرکز کودکان اثر مهمی دارد.

منبع:

Alexandra J. Docosahexaenoic Acid for Reading, Cognition and Behavior in Children Aged 7–9 Years: A Randomized, Controlled Trial (The DOLAB Study). PLoS ONE, 2012.

نظرات بسته شده است.