افزایش زمان خواب نوجوانان و کاهش BMI

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد، نوجوانانی که بیشتر می خوابند نسبت به نوجوانانی که خواب کمتری دارند، کمتر در معرض اضافه وزن و چاقی هستند.
پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا،  بیش از 1000 نوجوان در ناحیه فلوریدا را از سال های آخر دبیرستان تا ورود به دانشگاه مورد بررسی قرار دادند. هر 6 ماه یکبار این نوجوانان در مورد الگوی خوابشان مورد سنجش قرار می گرفتند.
نتایج این بررسی نشان داد هر 1 ساعت خواب بیشتر در شب با کاهش نمایه توده بدن(BMI) همراه است. این کاهش در BMI با خواب بیشتر در افراد دارای نمایه توده بدنی بالا یا دارای اضافه وزن بیشتر بود. بر اساس یافته های این مطالعه، افزایش خواب از 8 ساعت به 10 ساعت در شب در سن 18 سالگی می تواند به کاهش 4 درصدی در تعداد نوجوانان چاق یا دارای اضافه وزن منجر شود.
نویسنده این مطالعه دکتر جاناتان میشل خاطرنشان کرده است؛ آموزش و اطلاع رسانی به نوجوانان در مورد فواید خواب نتایج کمی در طول مدت خواب آنها داشته است. یکی از راهکارهای موثر می تواند به تاخیر انداختن ساعت آغاز مدرسه در دبیرستان باشد.
مطالعات قبلی نشان داده اند که تاخیر در شروع مدرسه در صبح حتی 30 تا 45 دقیقه می تواند مدت زمان خواب را افزایش دهد  و با توجه به نتایج این مطالعه این عمل می تواند به کاهش شیوع چاقی در نوجوانان منجر شود.

منبع:

journal Pediatrics,April 8, 2013

نظرات بسته شده است.