افزایش خطر نارسایی قلبی با مصرف گوشت قرمز فرآوری شده

گوشت های فرآوری شده مانند کالباس، سوسیس و هات داگ با دودی کردن، نمک سود کردن یا اضافه کردن نگهدارنده ها حفظ می شوند.
گوشت قرمز فرآوری شده معمولا حاوی سدیم، نیترات، فسفات و سایر افزودنی های غذایی است. علاوه براین گوشت دودی و کبابی حاوی هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای نیز می باشد که همه این موارد ممکن است منجر به افزایش خطر نارسایی قلبی شوند. گوشت فرآوری نشده فاقد افزودنی های غذایی و معمولا حاوی مقدار کمتری سدیم است.
یک مطالعه کوهورت بر روی 37035 مرد سوئدی در محدوده سنی 79-45 سال برای اولین بار اثرات گوشت قرمز فرآوری شده را به طور جداگانه از گوشت قرمز فرآوری نشده بررسی کرده است. هیچ کدام از افراد شرکت کننده سابقه نارسایی قلبی، بیماری ایسکمیک قلبی یا سرطان نداشتند. شرکت کنندگان پرسشنامه ای شامل 96 آیتم را در مورد دریافت غذایی و سایر فاکتورهای مرتبط با شیوه زندگی تکمیل کردند. محققان آنها را از سال 1998 تا زمان تشخیص نارسایی قلبی، مرگ یا پایان مطالعه در سال 2010 پیگیری نمودند.
بعد از 12 سال پیگیری، نارسایی قلبی در 2891 مرد تشخیص داده شد و 266 نفر به علت نارسایی قلبی فوت کردند. بعد از تعدیل متغیرهای شیوه زندگی، در مردانی که بیشترین میزان گوشت قرمز فرآوری شده را مصرف می کردند(≥75 گرم در روز) در مقایسه با مردانی که کمترین میزان را مصرف می کردند(≤25 گرم در روز)، خطر نارسایی قلبی 28% بیشتر بود. در مردانی که بیشترین میزان گوشت قرمز فرآوری شده را دریافت می کردند نسبت به مردانی که کمترین میزان را دریافت می کردند، خطر مرگ ناشی از نارسایی قلبی 2 برابر بیشتر بود. به ازای هر 50 گرم افزایش مصرف روزانه گوشت فرآوری شده، خطر بروز نارسایی قلبی 8% و خطر مرگ ناشی از نارسایی قلبی 38% افزایش یافت. خطر نارسایی قلبی یا مرگ در افرادی که گوشت قرمز فرآوری نشده مصرف می کردند، افزایش نمی یافت.
نتایج این مطالعه در مورد کل میزان گوشت قرمز مصرفی سازگار با نتایج مطالعه دیگری است که نشان داد در مردانی که بیشترین میزان گوشت قرمز را می خوردند خطر بروز نارسایی قلبی در مقایسه با کسانی که کمترین میزان را دریافت می کردند 24% بیشتر بود.  
به گفته محققان انتظار می رود این یافته ها در میان زنان نیز مشاهده شود.
نکته عملی: به منظور کاهش خطر نارسایی قلبی و سایر بیماری های قلبی- عروقی توصیه می شود از مصرف گوشت قرمز فرآوری شده اجتناب و مصرف گوشت قرمز فرآوری نشده را به 2-1 واحد در هفته محدود کنید. همچنین از یک رژیم غنی از میوه، سبزیجات، غلات کامل، آجیل و ماهی پیروی نمایید.

منبع:


Kaluza K, et al. "Processed and Unprocessed Red Meat Consumption and Risk of Heart Failure: A Prospective Study of Men." Circ Heart Fail. 2014
 

نظرات بسته شده است.