افزایش توان پیاده روی با مصرف شکلات تلخ

مطالعات مختلف نشان داده اند که مصرف متعادل شکلات تلخ می تواند برای سلامتی به ویژه سلامت قلب و عروق مفید باشد. در بیماری شریان های محیطی، عروق محیطی در بدن تنگ می شوند در نتیجه خونرسانی از طریق این شریان ها به دست ها، سر و به ویژه پاها کاهش می یابد. احساس درد در پاها یا ماهیچه های باسن در زمان پیاده روی از علایم عمده این بیماران می باشد؛ بنابراین این افراد معمولاً قادر به پیاده روی در مسافت های طولانی نیستند.
در این رابطه مطالعه ای در ایتالیا انجام شده و نتایج آن  به تازگی در نشریه Journal of the American Heart Association منتشر شده است. هدف این مطالعه بررسی اثرات مصرف شکلات تلخ بر توان پیاده روی در بیماران شریان های محیطی بوده است.
در این مطالعه یک سوکور متقاطع 20 نفر فرد مبتلا به بیماری شریان های محیطی شرکت کردند. در روز اول مطالعه از شرکت کنندگان خواسته شد تا هر میزانی که می توانند بر روی تردمیل راه بروند، سپس محققان زمان و مسافت پیاده روی آنها را اندازه گیری و ثبت نمودند. سپس به آنها 40 گرم شکلات تلخ داده شد و 2 ساعت بعد بیماران مجدداً روی تردمیل راه رفتند. همچنین قبل و 2 ساعت پس از مصرف شکلات، خونگیری از این افراد انجام شده و شاخص های استرس اکسیداتیو و نیتریک اکساید اندازه گیری شد. این مراحل در روز دوم نیز انجام شد با این تفاوت که شرکت کنندگان شکلات شیری مصرف کردند.  
نتایج این مطالعه نشان داد که پس از خوردن شکلات تلخ، بیماران قادر بودند به طور متوسط 17 ثانیه بیشتر از قبل و تقریباً 12 متر بیشتر از زمان و مسافتی که پیش از خوردن شکلات طی می کردند راه بروند. اما چنین نتایجی با خوردن شکلات شیری مشاهده نشد. همچنین میزان نیتریک اکساید در خون افراد پس از مصرف شکلات بیشتر بود که نشان دهنده بهبود جریان خون می باشد. شاخص های بیوشیمیایی استرس اکسیداتیو نیز در این افراد کمتر بود که باعث گشاد شدن شریان های محیطی و بهبود توانایی راه رفتن شده است. بر اساس نتایج این تحقیق پلی فنول های موجود در شکلات تلخ که نوعی آنتی اکسیدان هستند، عامل اثرات مثبت شکلات تلخ در بیماران مذکور بوده است.
نکته عملی: بر اساس نتایج این مطالعه شکلات تلخ باعث افزایش توان راه رفتن در بیماران مبتلا به بیماری شریان های محیطی می شود. بنابراین استفاده از مواد غذایی سرشار از پلی فنول ها مانند شکلات تلخ می تواند راهبرد درمانی جدید برای مقابله با بیماری های قلبی عروقی ارائه کند.

منبع:

Loffredo L, et al. “Dark chocolate acutely improves walking autonomy in patients with peripheral artery disease”. J Am Heart Assoc. 2014   
 

نظرات بسته شده است.