افزایش ابتلا به سرطان پروستات با مصرف مکمل های ویتامین E و سلنیوم

بسیاری از افراد تصور می کنند که مصرف مکمل های رژیمی می تواند مفید یا حداقل بی ضرر باشد؛ اما این فکر اشتباه است. نتایج مطالعات مختلف نشان می دهد که برخی از مکمل های رژیمی با دوز های بالا که مواد مغذی را بیشتر از مقدار توصیه شده روزانه به بدن می رسانند باعث افزایش خطر سرطان می شوند. این مورد در مطالعات مداخله ای تصادفی دوسوکور در مورد فولات و بتاکاروتن به اثبات رسیده است. نتایج مطالعات مداخله ای که در مورد اثرات مصرف ویتامین E و سلنیوم در پیشگیری از سرطان پروستات انجام شده است، نشان داده است که این مکمل ها در کاهش خطر سرطان پروستات نقشی نداشته اند.
در این رابطه یک مطالعه به تازگی با هدف بررسی اثر مصرف مکمل های با دوز بالای ویتامین E (400 واحد در روز) و سلنیوم(200 میکروگرم در روز) بر پیشگیری از ابتلا به سرطان پروستات انجام شده است و نتایج آن در نشریه Journal of the National Cancer Institute منتشر شده است.
در این مطالعه 3117 مرد سالم به طور تصادفی وارد مطالعه شدند. از سال 2001 مطالعه آغاز شد اما در سال 2008 متوقف شد زیرا مصرف مکمل سلنیوم نقشی در کاهش بروز سرطان پروستات نداشت و مکمل ویتامین E باعث افزایش خطر سرطان در افراد شرکت کننده شده بود.  
نتایج این مطالعه به این صورت بود که مکمل یاری سلنیوم در مردانی که سلنیوم بدن آنها کم بود، اثری بر خطر ابتلا به سرطان پروستات نداشته است اما در مردان با وضعیت مناسب سلنیوم بدن باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات به میزان 91 درصد شده است.  مکمل یاری ویتامین E به تنهایی در مردانی که سلنیوم بدن آنها کم بود باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات شده است اما در مردان با وضعیت مناسب سلنیوم بدن تأثیری بر ابتلا به سرطان پروستات نداشته است. همچنین 2 سال پس از قطع مصرف مکمل ها دریافت مکمل ویتامین E باعث افزایش 17 درصدی در ابتلا به سرطان پروستات شده بود.   
نکته عملی: بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه مصرف مکمل های ویتامین E و سلنیوم با دوزهای بالا می تواند باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات گردد و نکته مهم در این رابطه این است که خطر مصرف این مکمل ها در ابتلا به سرطان پروستات بستگی به وضعیت سلنیوم در بدن مردان قبل از مصرف مکمل دارد. بنابراین مردان باید از مصرف مقادیر بیشتر از حد توصیه شده رژیمی ویتامین E و سلنیوم خودداری کنند.

منبع:


 Kristal AR, et al. “Baseline Selenium Status and Effects of Selenium and Vitamin E Supplementation on Prostate Cancer Risk.”. J Natl Cancer Inst. 2014
 

نظرات بسته شده است.