افزایش آمادگی بدنی موجب بهبود ضخامت لایه مغزی خواهد شد

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید در دانشکده بهداشت دانشگاه ماری لند، افزایش ضخامت لایه قشر مغزی در بزرگسالان بالغی که آمادگی بدنی شان با برنامه های فعالیت ورزشی شدت متوسط بهبود یافته است را نشان داد. لایه قشری مغز، خارجی ترین لایه مغز است که در بیماری آلزایمر آتروفی می شود. این یافته ها در افراد سالم و مبتلا به نقص شناختی ملایم– هردو- مشاهده شد. نقص شناختی ملایم جزو مراحل اولیه بیماری آلزایمر است. به بیان دکتر J. Carson Smith نویسنده مسئول این مقاله؛"فعالیت ورزشی به بازسازی انحلال عصبی و نیز کاهش حجم مغزی در نقص شناختی ملایم و نیز بیماری آلزایمر کمک می کند. بسیاری از مردم بر این باورند که در زمان بروز نشانه های کاهش حافظه نباید ورزش کنند با وجود این، یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که فعالیت ورزشی در افراد مبتلا به نقص شناختی ملایم که در واقع در مراحل اولیه بیماری می باشند، اثرات مفید زیادی را در پی دارد." در این مطالعه افراد غیرفعال در دامنه سنی 61 تا 88 سال،  برنامه پیاده روی با شدت متوسط/ 4 باردر هفته را به مدت 12 هفته اجرا کردند. به طور میانگین، آمادگی قلبی و تنفسی آن ها حدود 8 درصد در آزمودنی های سالم و مبتلا به نقص شناختی افزایش یافت. به طور کلی در این مطالعه نشان داده شد که آمادگی قلبی و تنفسی رابطه مستقیمی با ضخامت لایه قشر مغزی داشت. مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of the International Neuropsychological Society  منتشر شد.

منبع:


Katherine Reiter, et al. Improved Cardiorespiratory Fitness Is Associated with Increased Cortical Thickness in Mild Cognitive Impairment. Journal of the International Neuropsychological Society, 2015
 

نظرات بسته شده است.