افراد مبتلا به دیابت بهتر است پس از شام ورزش کنند

یافته های حاصل از مطالعه ای در دانشگاه نشان داد که افراد مبتلا به دیابت نوع 2 به دلیل مقادیر زیادتر قند و چربی خون بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی مثل سکته قلبی قرار دارند، و فعالیت ورزشی رایج ترین راهبرد برای افرادی است که از دیابت نوع 2 رنج می برند. به بیان دقیق تر، در این مطالعه نشان داده شد که افراد مبتلا به دیابت می توانند با فعالیت ورزشی پس از وعده شام خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی را در خود کاهش دهند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Jill Kanaley ؛ " ما در این مطالعه نشان دادیم که تناوب و شدت فعالیت ورزشی مورد نظر مهم نیست، تنها مدت زمان آن اهمیت دارد." وی در ادامه افزود: " یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که فعالیت ورزشی مقاومتی اثرات قدرتمندی بر کاهش مقادیر گلوکز و چربی خون افراد دیابتی پس از شام دارد." دکتر kanaley و همکارانش گروهی از افراد چاق مبتلا به دیابت را انتخاب کردند. در یکی از جلسات آزمودنی ها پیش از خوردن وعده شام تمرین مقاومتی انجام دادند و در گروهی دیگر 45 دقیقه پس از خوردن وعده شام تمرین کردند. آزمودنی ها تمرینات مقاومتی از قبیل کرانچ شکمی را انجام دادند. در مقایسه با  روزهای بدون تمرین، محققین دریافتند که فعالیت ورزشی پیش از وعده شام تنها موجب کاهش مقادیر قند سرم شد ، در حالی که فعالیت ورزشی پس از شام موجب کاهش مقادیر قند و چربی خون شد. یافته های حاصل از این مقاله درJournal of Applied Physiology  منتشر شد.

 

منبع:

T. D. Heden, N. C. Winn, A. Mari, F. W. Booth, R. S. Rector, J. P. Thyfault, J. A. Kanaley. Post-dinner resistance exercise improves postprandial risk factors more effectively than pre-dinner resistance exercise in patients with type 2 diabetes. Journal of Applied Physiology, 2014.

نظرات بسته شده است.