افراد با چاقی های سیبی شکل بیشتر و عادات غذایی ناسالم

محققین دانشگاه Drexel در مطالعه ای دریافتند که زنان با چاقی های سیبی شکل – آن هایی که تجمع چربی زیادی در بالاتنه و شکم دارند- بیشتر در معرض عادات غذایی سالم و عدم کنترل دریافت غذا قرار دارند. به بیان دیگر، این افراد هنگامی که حس عدم کنترل را دارند، بیشتر پرخوری می کنند. این مطالعه اولین پژوهشی است که در زمینه همبستگی بین تصویر بدنی، توزیع چربی در بدن و اختلالات غذا خوردن انجام شده است. علاوه بر این، در این مطالعه نشان داده شد که این دسته از زنان ( با چاقی های سیبی شکل) اعتماد به نفس کمتری نیز دارند، همین موضوع موجب حس عدم کنترل و پرخوری در آن ها می شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،دکتر Laura Berner؛ "اختلالات غذا خوردن اگر زود تشخیص داده شوند، به راحتی و با موفقیت قابل درمان هستند. با وجود این که مدل های اختلال غذا خوردن به طور کامل به عوامل فیزیولوژیکی اشاره دارند، ولی ما می دانیم که عوامل بیولوژیکی بسیار کمی وجود دارند که به ما در پیشگویی بروز اختلالات رفتاری غذاخوردن کمک کنند." وی در ادامه افزود: " یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که توزیع و تجمع چربی در نواحی مرکزی بدن ( شکم و بالاتنه) می توان به عنوان یک عامل خطر برای توسعه و گسترش بروز رفتارهای ناهنجار خوردن به ویژه در هنگام عدم کنترل غذاخوردن در نظر گرفته شود." محققین بر اساس این یافته ها پیشنهاد کردند که افراد با چاقی های مرکزی به لحاظ روانی و برای پیشگیری از رفتارهای ناهنجار غذایی، بیشتر باید تحت مراقبت باشند. یافته های حاصل از این مطالعه در American Journal of Clinical Nutrition منتشر شد.

منبع:


L. A. Berner, et al. Examination of central body fat deposition as a risk factor for loss-of-control eating. American Journal of Clinical Nutrition, 2015
 

نظرات بسته شده است.