اضافه وزن و چاقی با خطر بروز سرطان مرتبط است

در بیماری سرطان سلول های غیرطبیعی به صورت کنترل نشده تکثیر یافته و می توانند بافت های مجاور را درگیر کنند. سلول های سرطانی همچنین می توانند از طریق جریان خون یا لنف به سایر نقاط بدن گسترش یابند. در بروز سرطان عوامل وراثتی(ژنتیک) و محیطی نقش اصلی را ایفا می‌ کنند. در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی در مجله The Lancet  به چاپ رسیده است، محققان انگلیسی ارتباط اضافه وزن و چاقی را با افزایش خطر سرطان بررسی کردند.
در این مطالعه محققان به ارزیابی اطلاعات به دست آمده از مرکز UK’s Clinical Practice Research Datalink پرداختند. محققان اطلاعات 24/5 میلیون فرد ≥16 سال را که به بیماری سرطان مبتلا نبودند و به مدت 5/7 سال مورد پیگیری قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار دادند. خطر ابتلا به 22 نوع از شایع ترین سرطان ها که %90 موارد سرطان را در انگلستان تشکیل می دهند، با توجه BMI و بعد از تعدیل اثر عوامل فردی مانند سن، جنس، استعمال سیگار و وضعیت اجتماعی- اقتصادی محاسبه شد.
بررسی ها نشان داد که در طول دوره پیگیری 166955 نفر از این افراد به یکی از انواع سرطان مبتلا شده اند. محققان دریافتند که BMI با 17 نوع از این سرطان ها مرتبط است.
هر kg/m2 5 افزایش در BMI به طور آشکار با افزایش خطر سرطان رحم(62%)، کیسه صفرا(31%)، کلیه(25%)، گردن رحم(10%)، تیروئید(9%) و سرطان خون(9%) مرتبط بود. همچنین افزایش BMI به طور کلی سبب افزایش خطر سرطان کبد(19%)، کولون یا روده بزرگ(10%)، تخمدان(9%) و سینه(5%) می شد اما اثرات آن بر این سرطان ها با توجه به BMI و عوامل فردی مانند جنس و وضعیت یائسگی متفاوت بود. BMI بالاتر، حتی در صورتیکه BMI در محدوده نرمال قرار داشت،  سبب افزایش خطر برخی سرطان ها می شد.
بر اساس نتایج، محققان تخمین می زنند که در انگلستان اضافه وزن می تواند در بروز 41% موارد سرطان رحم و 10% موارد سرطان کیسه صفرا، کلیه، کبد و کولون نقش داشته باشد.  
نکته عملی: اضافه وزن و چاقی در بروز انواع سرطان موثر است، بنابراین توصیه می شود با پیروی از رژیم غذایی سالم، کاهش انرژی دریافتی و افزایش فعالیت فیزیکی از بروز این بیماری پیشگیری شود.

منبع:


Bhaskaran K, et al. "Body-mass index and risk of 22 specific cancers: a population-based cohort study of 5•24 million UK adults". The Lancet; 2014
 

نظرات بسته شده است.