اضافه وزن می تواند موجب کاهش حافظه شود

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که اضافه وزن می تواند موجب کاهش مقادیر یک مولکول ویژه در ناحیه هایپوکمپ ( بخشی از مغز که در حافه، یادگیری و احساسات و کنترل اشتها دخیل است) مغز شود. مولکول مورد نظر در سلامت سلو ل های مغزی نقش دارد. نتایج این مطالعه در Neuroimage به چاپ رسید. در این پژوهش که به سرپرستی دکتر Coplan  انجام شد، محققین مقادیر مولکول اِن-استیل-آسپارتات (NAA) را با استفاده از روش magnetic resonance spectroscopy پایش کردند، این روش یک شیوه غیرتهاجمی است. NAA در ارتباط با سلامت سلول های مغزی است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مقادیرمولکول NAA در هایپوکمپ آزمودنی های دارای اضافه وزن کمتر از آزمودنی های با وزن طبیعی بود. این اثر غیروابسته به سن، جنس و تشخیص های روان پزشکی بود. به بیان دکتر Coplan نویسنده مسئول این مقاله؛" اهمیت هایپوکمپ، یک ناحیه عمیق در مغز که حالت کمانی شکل دارد، در حفظ حافه و کنترل حالات روحی به خوبی شناخته شده است، با وجود این نقش آن در کنترل اشتها به خوبی شناخته نشده است". دکتر Coplan درادمه افزود؛ " مدارک نشان می دهند که افزایش وزن با تغییرات ویژه ای در بخشی از مغز که در تشکیل و حفظ حافظه و احساسات و احتمالاً کنتل اشتها نقش دارد، همراه است." این مطالعه اولین مطالعه ای است که بر روی انسان انجام شده است و رابطه NAA را با وزن بدن نشان می دهد. با وجود این در این مطالعه رابطه علت و معلولی NAA با وزن بدن به خوبی مشخص نشد، به عبارت دیگر هنوز معلوم نیست که آیا کاهش NAA باعث افزایش وزن می شود یا این که افزایش وزن باعث کاهش مقادیر NAA می گردد. برای روشن شدن سازو کار دقیق نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.
منبع:
 
Jeremy D. Coplan, et al. Reduced hippocampal N-acetyl-aspartate (NAA) as a biomarker for overweight. NeuroImage: Clinical, 2014.
 

نظرات بسته شده است.