اضافه وزن موجب تضعیف حافظه می شود

محققین دانشگاه کمبریج در مطالعه ای نشان دادند که بالغین جوان که به اضافه وزن مبتلا هستند در مقایسه با همتایان با وزن طبیعی خود، حافظه اپی‌زودیک- توانایی یادآوری رویدادهای گذشته- کمی ضعیفی دارند. یافته های حاصل از این مطالعه بر ارتباط و همبستگی بین حافظه و میزان وزن بدن تمرکز دارد. پژوهشگران در این مطالعه همبستگی بین نمایه توده بدنی و عملکرد ضعیف حافظه اپی‌زودیک را سنجیدند. باوجود این که این مطالعه، پژوهشی محدود بود ولی یافته های حاصل از آن از مدارک پیشین در زمینه همبستگی مثبت بین وزن اضافی بدن و تغییرات ساختاری و عملکردی مغز برای انجام وظایف روزانه حمایت می کند. در مطالعات پیشین نیز نشان داده شد که اضافه وزن و چاقی می تواند موجب تضعیف حافظه شود. به ویژه، چاقی با اختلال عملکردی هایپوکمپ – ناحیه ای در مغز که در حافظه و یادگیری درگیر است و در تصمیم گیری و توانایی حل مشکلات دخالت دارد- همراه است. باوجود این، داده های موجود در زمینه تأثیر چاقی بر حافظه محدود است. به همین دلیل پژوهشگران مطالعه ای را در این زمینه طرح ریزی کردند. در این پژوهش 50 آزمودنی در دامنه سنی 18 تا 35 سال و نیز نمایه توده بدنی 18 تا 51 بررسی شدند. وضعیت حافظه آزمودنی ها از طریق آزمون ها و نیز اسکن ارزیابی شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری مطالعه نشان داد که میزان نمایه توده بدنی رابطه مستقیمی با وضعیت حافظه اپی‌زودیک دارد. یافته های این مطالعه در The Quarterly Journal of Experimental Psychology منتشر شد.

 

منبع:

 

Lucy G. Cheke, Jon S. Simons, Nicola S. Clayton. Higher body mass index is associated with episodic memory deficits in young adults. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2016

نظرات بسته شده است.