اضافه وزن مغز شما را 10 سال پیر می کند.

مغز ما به طور طبیعی با بالا رفتن سن کوچک می شود. با این حال دانشمندان دریافته اند که چاقی نه تنها با بروز بیماری هایی مانند دیابت، بیماری های قلبی و سرطان در ارتباط است بلکه می تواند در شروع و پیشرفت پیری مغز تاثیر داشته باشد. به تازگی در مطالعه ای محققان اثر چاقی را بر روی ساختمان مغز بررسی کردند. در این مطالعه 473 نفر در محدوده سنی 20 تا 87 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. شرکت کنندگان بر اساس وزن به دو گروه لاغر و دارای اضافه وزن تقسیم شدند. نتایج نشان داد تفاوت های قابل توجهی در حجم ماده سفید مغز بین دو گروه وجود دارد. در افراد دارای اضافه وزن در مقایسه با افراد لاغر حجم ماده سفید کاهش یافته بود. به طوریکه حجم ماده سفید در یک فرد 50 ساله با اضافه وزن مشابه یک فرد 60 ساله لاغر بود. این امر نشان دهنده 10 سال تفاوت در سن مغز است. به گفته محققان علت کاهش حجم ماده سفید در افراد مبتلا به اضافه وزن مشخص نیست.
در مطالعه حاضر این تفاوت را در افراد میانسال مشاهده شد. این یافته نشان می دهد که مغز ما به خصوص در دوران سالخوردگی آسیب پذیرتر است. با این وجود، در این مطالعه ارتباطی بین اضافه وزن و توانایی های شناختی افراد مشاهده نشد.
منبع:

Obesity associated with increased brain-age from mid-life. Neurobiology of Aging, 2016

 

نظرات بسته شده است.