اسیدهای چرب ماهی مغز را از آسیب جیوه محافظت می کنند

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که فواید دریافت ماهی در دوران بارداری ممکن است خطرات قرار گیری در معرض جیوه را جبران کند. در واقع، این مطالعه جدید پیشنهاد کرد که مواد مغذی که در ماهی یافت می شوند ویژگی هایی دارند که موجب محافظت مغز از اثرات سمی بالقوه مواد شیمیایی می شوند. سال هاست که روشن شده است مصرف ماهی در دوران بارداری به میزان 12 وعده در هفته مشکلی برای سلامت جنین ایجاد نمی کند. محققین به تازگی به نقش جیوه و اثرات مضر آن بر سلامت جنین متمرکز شده اند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که این رابطه بسیار پیچیده است و اسیدهاس چرب با چند پیوند دوگانه (PUFA) مکن است به طور فعال با آسیب های ناشی از جیوه در مغز مبارزه کنند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکترEdwin van Wijngaarden، "این یافته ها هیچ رابطه ای را بین قرار گیری در معرض جیوه پیش از تولد از طریق مصرف ماهی و بروز اختلالات تمایز عصبی نشان نداد." وی در ادامه افزود: " ماهی دارای فواید زیادی است و می تواند از بروز اثرات جانبی جیوه محافظت کند. این مطالعه برای ما فرصتی ایجاد کرد تا  نقش اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه را بر رشد و نیز پتانسیل عملکردی آن ها را برای محافظت در برابر ویژگی های سمی عنصر جیوه مطالعه کنیم." یافته های این مطالعه در American Journal of Clinical Nutrition منتشر شد.

منبع:


Jj Strain, et al. Prenatal exposure to methyl mercury from fish consumption and polyunsaturated fatty acids: associations with child development at 20 mo of age in an observational study in the Republic of Seychelles. American Journal of Clinical Nutrition, January 2015.
 

نظرات بسته شده است.