اسیدهای چرب غیراشباع و محافظت از چاقی شکمی

 

نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه Uppsala نشان داد که چربی های اشباع در مقایسه با چربی های با چند پیوند دوگانه، موجب سنتز بیشتر چربی و کاهش سنتز عضلانی می شوند. این اولین مطالعه انسانی است که نشان می دهد ترکیب چربی های موجود در غذا علاوه بر این که موجب افزایش مقادیر کلسترول خون و نیز احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی می شوند، تعیین کننده رسوب چربی در مناطق مختلف بدن نیز می باشند.  نتایج این مطالعه در American journal Diabetes به چاپ رسید. این پژوهش بر روی 39 مرد و زن بالغ جوان  با وزن طبیعی انجام شد که روزانه 750 کالری مازاد بر رژیم غذایی ، و به مدت 7 هفته دریافت کردند. هدف اصلی این بود که وزن آزمودنی ها د مقایسه با وزن اولیه، به میزان 3 درصد افزایش یابد. آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند؛ رژیم غذایی نیمی از آن ها بر پایه اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه بود ( روغن آفتابگردان) و رژیم غذایی نیم دیگر بر پایه اسیدهای چرب اشباع ( روغن خرما) طراحی شد. هر دو رژیم غذایی از لحاظ مقادیر کربوهیدرات، چربی و پروتئین مشابه بودند. قبل و پس از مطالعه، افزایش چربی بدن و توزیع چربی در بدن و نیز توده عضلانی آزمودنی ها توسط روش MRI ارزیابی شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت کالری مازاد حاصل از چربی های غیر اشباع با چند پیوند دوگانه موجب افزایش توده عضلانی و چربی بدنی کمتر، در مقایسه با دریافت کالری مازاد حاصل از اسیدهای چرب اشباع می گردد.
 
منبع:
 
 
Fredrik Rosqvist, Overfeeding Polyunsaturated and Saturated Fat Causes Distinct Effects on Liver and Visceral Fat Accumulation in Humans. Diabetes, February 2014. 
 

نظرات بسته شده است.