استرس مزمن موجب چاقی می گردد

 

برای اولین بار در مطالعه ای نشان داده شد؛ افراد پر استرسی که مقادیر زیادی از غذاهای پر چربی و حاوی شکر بالا می خوردند در مقایسه با افراد با استرس کمتر و یا بدون استرسی که به همان میزان غذا می خورند، بیشتر در معرض ابتلا به بیماری های مرتبط با چاقی هستند. سندرم متابولیک که در واقع مجموعه ای است از چند شرایط غیر طبیعی در بدن شامل افزایش فشار خون، قند خون بالا، چربی زیاد ناحیه شکمی و مقادیر غیر طبیعی کلسترول می تواند یک فرد را در معرض بیماری های قلبی، سکته و دیابت قرار دهد. به بیان دکتر Aschbacher نویسنده مسئول این مقاله؛ "استرس مزمن می تواند اثرات مهمی را بر روی بیولوژی بدن داشته باشد، بنابراین شناسایی سازوکار اثر آن بر روی عملکرد های بدنی ضروری به نظر می رسد. برخی از مردم بر این عقیده اند که کالری کالری است، اما واقعیت این است که دو نفر بر اساس شرایط استرسی شان به یک نوع غذا پاسخ خای متفاوتی می دهند. در حیوانات نشان داده شده است که رشد سلول های چربی در پاسخ به  غذاهای پر کالری در شرایط استرس مزمن بیشتر است." نتایج این مطالعه در Psychoneuroendocrinology  مجله به چاپ رسید. در این مطالعه 61 زن مورد ارزیابی قرار گرفتند، در میان آن ها 33 نفر دارای استرس مرمن بودند در حالی که 28 نفر آن ها کم استرس بودند. در طول یک دوره یک ساله زنان میزان غذای مصرفی شان را در فواصل معین ثبت می کردند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که مقادیر دور کمر، مقاومت انسولینی، آسیب اکسیداتیو رابطه مستقیمی با میزان دریافت غذاهای پر کالری و پرچربی داشت، و نکته جالب توجه این است که رابطه در افراد دارای استرس مزمن بسیار برجسته تر بود. 
 
منبع:
Kirstin Aschbacher, et al. Chronic Stress Increases Vulnerability to Diet-Related Abdominal Fat, Oxidative Stress, and Metabolic Risk. Psychoneuroendocrinology, 2014.
 

نظرات بسته شده است.