استرس در دوران بارداری خطر تولد نوزاد مرده را افزایش میدهد

نتایج یک مطالعه جدید نشان میدهد استرس می تواند خطر مرده زایی را افزایش دهد.
مرده زایی، مرگ جنین در هفته 20 بارداری یا بعد از آن تعریف می شود. با توجه به اطلاعات مرکز ملی آمار سلامت در سال 2006، به ازاء هر 167 تولد زنده یک زایمان بچه مرده در ایالات متحده وجود داشت.
در این مطالعه بیش از دو هزار زن شرکت داشتند، پژوهشگران در مورد اینکه آیا آنها در سال قبل از تولد، تجربه استرس مالی، عاطفی یا سایر رویدادهای تنش زا را داشته اند یا خیر سوال پرسیدند،  بعنوان مثال از دست دادن شغل و یا بستری بودن یکی از نزدیکان در بیمارستان.
تقریبا یک نفر از هر 5 زن با زایمان مرده و یک نفر از هر 10 زن با زایمان زنده داشتن تجربه 5 مورد شرایط استرس زا در سال گذشته را گزارش کردند. بررسی ها نشان داد زنانی که تعداد بیشتری از وقایع استرس زا را گزارش کرده بودند، به احتمال بیشتری نوزاد مرده به دنیا آوردند. پژوهشگران یافتند دو رویداد استرس زا احتمال زایمان نوزاد مرده را حدود 40 درصد افزایش می دهد، و زنانی که پنج رویداد استرس زا یا بیشتر را تجربه کرده اند، نسبت به زنانی که هیچ تجربه ی استرسی نداشته اند، 5/2 برابر بیشتر با خطر زایمان نوزاد مرده روبه رو هستند.
پژوهشگران تاکید کردند، از آنجا که از هر 5 زن باردار یک نفر، حداقل سه رویداد استرس زا را در سال منتهی به زایمان تجربه می کند، تاثیر بهداشت عمومی مداخلات موثر قابل توجه بوده و به افزایش زایمان نوزادان سالم کمک کند.

منبع:

Carol Hogue, et al “Editor's choice: A Population-based Case-Control Study of Stillbirth: The Relationship of Significant Life Events to the Racial Disparity for African Americans” Am. J. Epidemiol. (2013) 177(8): 755-767

نظرات بسته شده است.