استرس به فعال‌سازی سلول های چربی قهوه ای کمک می کند

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که استرس ملایم به دلیل افزایش سطح کورتیزول موجب تحریک فعال‌سازی و نیز تولید گرما در سلول های چربی قهوه ای می شود. بافت چربی قهوه ای که به عنوان چربی قهوه ای نیز عنوان می شود، یکی از دو نوع چربی موجود در بدن انسان و سایر پستانداران می باشد. این نوع چربی در حفظ گرمای بدن نوزادان  نقش مهمی دارد. در سال های اخیر مشخص شده است که چربی قهوه ای در بدن بالغین هم وجود دارد. نقش این نوع چربی در بدن افراد بالغ نیز تولید گرما و سوزاندن کالری است. این نوع سلول چربی، برخلاف سلول چربی سفید، که کالری را ذخیره می کند، آن را می سوزاند. افراد با نمایه توده بدنی کم‌تر مقادیر چربی قهوه ای بیشتری دارند. پژوهشگران در این مطالعه اثر استرس ملایم را بر شاخص های سوخت و سازی در زنان را ارزیابی کردند. در واقع برای سنجش میزان استرس در آزمودنی ها، پژوهشگران محتوای کورتیزول را در بزاق آن ها سنجیدند. برای ارزیابی تغییر میزان فعالیت سلول های چربی قهوه ای، پژوهشگران از تغییر دمای پوست در نواحی از بدن که دارای بافت چربی قهوه ای است ( پشت گردن) استفاده کردند. این مطالعه به سرپرستی پروفسور Michael E Symonds از دانشکده پزشکی دانشگاه ناتینگهام انگلیس انجام شد. به بیان این پژوهشگر؛ " یافته های حاصل از مطالعه ما نشان داد که تغییرات فعالیت بافت چربی قهوه ای بین افرادی می تواند توجیهی برای تفاوت در پاسخگویی آن ها در مقابل استرس های روانی باشد. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله منتشر Experimental Physiology شده است.

منبع:


Lindsay J Robinson, et al. Brown adipose tissue activation as measured by infrared thermography by mild anticipatory psychological stress in lean healthy females. Experimental Physiology, 2016
 

نظرات بسته شده است.