ارتباط چربی های اشباع رژیم با پیشرفت سرطان پروستات

نتایج یک مطالعه جدید نشان داد که مصرف زیاد اسیدهای چرب اشباع که در مواد غذایی مانند گوشت گاو پرچرب و پنیر پرچرب یافت می شود با سرطان پروستات پیشرونده مرتبط است.  
در این مطالعه 1854 مرد که بین سال های 2004 تا 2009 سرطان پروستات در آن ها تشخیص داده شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. از شرکت کنندگان سوالاتی در مورد رژیم غذایی و سایر عوامل در زمان تشخیص سرطان پروستات پرسیده شد. سپس محققان ارتباط بین دریافت اسیدهای چرب اشباع را با پیشرفت تومور در زمان تشخیص بیماری بررسی کردند. نتایج نشان داد که دریافت بالاتر اسیدهای چرب اشباع با افزایش پیشرفت سرطان پروستات مرتبط است.
دریافت زیاد اسیدهای چرب اشباع سبب افزایش کلسترول خون می شود. نتایج این مطالعه نشان داد در افرادی که داروی استاتین به منظور کنترل کلسترول خون دریافت می کردند ارتباط بین چربی های اشباع رژیم و پیشرفت سرطان پروستات ضعیف تر است. این یافته نشان می دهد که استاتین با اثر چربی های اشباع رژیم بر روی پیشرفت سرطان پروستات مقابله می کند. علاوه براین، محققان دریافتند که دریافت بالاتر چربی های غیراشباع که در ماهی و آجیل یافت می شوند، با کاهش پیشرفت سرطان پروستات مرتبط است.
نتایج این مطالعه نشان می دهد که محدود کردن اسیدهای چرب اشباع در رژیم غذایی علاوه بر پیشگیری از بروز بیماری های قلبی – عروقی در پیشگیری از بروز سرطان پروستات نیز نقش دارد.

منبع :


University of North Carolina Health Care System. "Increased saturated fat intake linked to aggressive prostate cancer.", 2016
 

نظرات بسته شده است.