ارتباط چاقی و بروز سرطان پروستات

سرطان پروستات یکی از سرطان های شایع در بین مردان است و پیشگیری های اولیه در زمینه آن بسیار مؤثر می باشد. مانند سایر سرطان ها، چاقی می تواند موجب پیشبرد بروز سرطان پروستات گردد. بر اساس یک مطالعه جدید که در مجله   journal BMC Medicine  به چاپ رسید  نشان داده شد  که محیط پیرامون پروستات افراد چاق یا دارای اضافه وزن که مبتلا به سرطان پروستات می باشند برای رشد سرطان شرایط مطلوبی را مهیا می کند. بافت چربی می تواند اثرات مفیدی در بدن داشته باشد با وجود این افزایش میزان آن می تواند زمینه ساز بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان، دیابت و بیماری های قلبی غروقی گردد. صرف نظر از نوع سرطان پروستات، فعالیت ژنی در اطراف پروستات مردان چاق مبتلا به سرطان نسبت به مردان لاغر متفاوت است. این دسته از ژن ها در کد گذاری و تولید پروتئین های درگیر در ایمنی و التهاب و متابولیسم چربی نقش دارند.
در نهایت فعالیت های ژنی در اطراف غده پروستات موجب رشد بافت چربی، افزایش عروق خونی در این ناحیه، کاهش مقاومت سلول های ایمنی و در نتیجه پیشرفت سرطان می گردد. به بیان دکتر ریبریو نوسنده مسئول این مقاله؛ آگاهی در مورد اثر چاقی و همچنین چربی اطراف غده پروستات بر بروز و پیشرفت چاقی می تواند زمینه ساز تغییر شیوه زندگی در راستای کاهش وزن و چاقی باشد.

منبع:

Ricardo Ribeiro, et al. Obesity and prostate cancer: gene expression signature of human periprostatic adipose tissue. BMC Medicine, 2012

نظرات بسته شده است.