ارتباط ویتامین D با افسردگی در زنان مبتلا به اضافه وزن

به گفته محققان وضعیت هورمونی بدن می تواند 21 درصد زنانی را که در سنین باروری قرار دارند تحت تاثیر قرار دهد و این امر می تواند با طیف گسترده ای از عوارض مرتبط با باروری، متابولیسم بدن و وضعیت روحی و روانی در ارتباط باشد. افسردگی، اضطراب و التهاب از جمله عوارض جانبی شایعی هستند که زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) تجربه می کنند. التهاب می تواند بر روی خلق و خو اثر گذارد. مطالعات نشان داده اند که کمبود ویتامین D با اختلالات خلق و خو و التهاب در جمعیت عمومی مرتبط است. اما این ارتباط در زنان مبتلا به PCOS  بررسی نشده است.
در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده است محققان ارتباط بین سطوح ویتامین D (25 هیدروکسی ویتامین D) و PCOS و برای اولین بار برهمکنش بین ویتامین D، التهاب و اختلالات خلقی را در زنان مبتلا به PCOS مورد بررسی قرار دادند.
در این مطالعه مقطعی از بین زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی که در سنین قبل از یائسگی قرار داشتند، 50 زن مبتلا به PCOS و 23 زن غیرمبتلا مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که PCOS به تنهایی با کمبود ویتامین D مرتبط نیست اما سطوح پایین ویتامین D معمولاً در زنان مبتلا به اضافه وزن مشاهده می شود. صرف نظر از وجود یا عدم وجود PCOS، سطوح ویتامین D با افسردگی و التهاب در زنان مبتلا به اضافه وزن مرتبط بود. همچنین مشاهده شد که کمبود ویتامین D به طور کلی در زنان شایع بوده و هیچ تفاوتی بین میزان ویتامین D در زنان مبتلا به PCOS و زنان غیرمبتلا وجود ندارد.
محققان معتقدند که یافته های این مطالعه از انجام مطالعات بیشتر در زمینه درمان افسردگی با مکمل ویتامین D به خصوص در زنان مبتلا به PCOS  حمایت می کند.
نکته عملی: توجه به وضعیت ویتامین D بدن و در صورت لزوم مصرف مکمل ویتامین D در تمامی زنان به خصوص در زنان مبتلا به PCOS که بیشتر در معرض خطر اختلالات خلقی قرار دارند می تواند از بروز افسردگی در این افراد پیشگیری کند.

منبع:


Moran L.J., et al. "Vitamin D is independently associated with depression in overweight women with and without PCOS". Gynecological Endocrinology; 2014
 

نظرات بسته شده است.