ارتباط مصرف پروبیوتیک با کاهش استرس در دوره امتحانات

نتایج مطالعه ای به تازگی نشان داده است مصرف پروبیوتیک ها می تواند سبب کاهش استرس در طول دوره امتحانات در دانشجویان پزشکی شود. به گفته محققان لاکتوباسیلوس کازئی سویه شیروتا می تواند سبب بهبود بسیاری از پاسخ های استرسی از جمله اختلالات گوارشی شود. در گذشته مشخص شده بود که پروبیوتیک سبب کاهش بیماری های گوارشی مرتبط با استرس از جمله سندرم روده تحریک پذیر می شود.
در این مطالعه به مدت 8 هفته 23 دانشجوی پزشکی شیر تخمیر شده توسط لاکتوباسیلوس کازئی سویه شیروتا و 24 دانشجو شیر تخمیر نشده (دارونما) دریافت کردند. هیچ کدام از دانشجویان از نوع شیری که دریافت می کردند، اطلاع نداشتند.
به صورت هفتگی شرکت کنندگان پرسشنامه ای را در مورد میزان 5 علامت رایج بیماری شکمی از جمله درد و ناراحتی گوارشی تکمیل کردند. همچنین به پرسشنامه ای در مورد میزان اضطراب پاسخ گفتند. علاوه براین، محققان برخی پارامترهای فیزیولوژیکی مانند کورتیزول (هورمون استرس) را در بزاق شرکت کنندگان اندازه گیری کردند.
نتایج این مطالعه نشان داد مصرف روزانه شیر پروبیوتیک سبب کاهش درد و مشکلات گوارشی و نیز کاهش احساس استرس و تعدیل افزایش کورتیزول در بزاق می شود. همچنین لاکتوباسیلوس کازئی سویه شیروتا میزان بیان ژن های مرتبط با استرس را تغییر می دهد. در گروه دارونما با نزدیک شدن به زمان امتحان میزان بیان 179 ژن مرتبط با استرس افزایش یافت درحالیکه این افزایش در افراد دریافت کننده پروبیوتیک کمتر بود.

منبع :


American Society for Microbiology (ASM), 2016
 

نظرات بسته شده است.