ارتباط مصرف میوه و سبزی با افزایش احساس شادی

در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی در مجله American Journal of Public Health منتشر شده است 12385 فرد بزرگسال به طور تصادفی انتخاب شدند. این افراد روزانه هر آنچه می خوردند را یادداشت نمودند و وضعیت روانی آن ها بررسی شد. محققان پس از گذشت 2 سال از بهبود وضعیت رژیم غذایی افراد متوجه بهبود قابل توجه وضعیت روانی آن ها شدند.
پس از در نظر گرفتن تفاوت افراد از نظر سطح درآمد و شرایط زندگی محققان دریافتند افزایش مصرف میوه و سبزی پیش بینی کننده افزایش شادی و رضایت از زندگی در افراد بود. در طی 24 ماه افزایش مصرف میوه و سبزی از صفر به 8 سروینگ در روز سبب افزایش امتیاز رضایت از زندگی شد. این افزایش رضایت از زندگی با شادی حاصل از تغییر وضعیت فرد از بیکاری به اشتغال برابر بود. 
مصرف میوه و سبزیجات سریع تر از آن که سلامت جسمی انسان را بهبود دهد، سبب افزایش شادی می شود. منافع مصرف رژیم غذایی سالم مانند نقش آن در پیشگیری از سرطان سال ها بعد رخ می دهد. این امر سبب کاهش انگیزه افراد برای مصرف مواد غذایی سالم  می شود. با این حال، بهبود وضعیت روحی که به دنبال مصرف میوه و سبزی رخ می دهد سریع تر مشاهده می شود.
منبع: 
 
Evolution of Well-Being and Happiness After Increases in Consumption of Fruit and Vegetables, American Journal of Public Health, 2016
 

نظرات بسته شده است.