ارتباط مصرف قهوه با سلامتی

امروزه میلیون ها نفر در سراسر جهان از قهوه استفاده می کنند و مصرف قهوه جزئی از زندگی مدرن و فرهنگ مردم شده است. درحالیکه نتایج مطالعات در مورد اثرات مصرف قهوه بر سلامتی انسان متناقض است. در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی در مجله Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety منتشر شده است محققان 1277 مطالعه که از سال 1970 تا کنون در مورد تاثیر مصرف قهوه بر روی سلامتی انسان انجام شده بود را بررسی نمودند. مطالعه حاضر به منظور تهیه یک لیست جامع در مورد منافع و مضرات مصرف قهوه بر روی موارد زیر انجام شد:
•    مرگ و میر کلی
•    بیماری های قلبی – عروقی
•    سرطان
•    سلامت متابولیک
•    اختلالات عصبی
•    بیماری های دستگاه گوارش
•    سایر پیامدهای بهداشتی
محققان با بررسی این مطالعات دریافتند توافق عمومی بر این است که مصرف منظم مقدار متوسط قهوه (3 تا 4 فنجان در روز) توسط افراد سالم اثری بر سلامتی ندارد یا می تواند تاثیر خفیفی بر سلامتی فرد داشته باشد.
به گفته محققان با توجه به مطالعاتی که تاکنون انجام شده رابطه علیتی خطرات و منافع مصرف قهوه مشخص نیست زیرا نتایج حاضر به طور عمده بر اساس اطلاعات مشاهده ای به دست آمده است. بنابراین لازم است مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.
منبع:


 A Comprehensive Overview of the Risks and Benefits of Coffee Consumption. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 2016
 

نظرات بسته شده است.