ارتباط مصرف صبحانه با سندرم متابولیک

سندرم متابولیک مجموعا به عواملی گفته می شود که با افزایش خطر اختلالات قلبی – عروقی، دیابت و سکته مرتبط است. سندرم متابولیک زمانی تشخیص داده می شود که فرد 3 یا تعداد بیشتری از عوامل خطر زیر را داشته باشد: 1) دور کمر بالا، 2) سطوح بالای نوعی چربی در خون که تری گلیسرید نامیده می شود، 3) سطوح پایین HDL- کلسترول که نقش محافظتی دارد، 4) فشارخون بالا و 5) سطوح بالای قند خون ناشتا.
شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد صبحانه مهمترین وعده غذایی روزانه است. مطالعات نشان داده اند که حذف صبحانه سبب افزایش مصرف مواد غذایی پرکالری در طول روز می شود. برخی مطالعات نیز نشان داده اند که مصرف هر روزه صبحانه سبب کاهش نمایه توده بدن(BMI) می گردد.
در مطالعه ای که نتایج آن به تازگی منتشر شده است، محققان از دانش آموزان سوئدی که سال نهم مدرسه را در سال 1981در Lulea به پایان رسانده بودند، در مورد چگونگی مصرف صبحانه سوال کردند. 27 سال بعد، وجود سندرم متابولیک در پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در افراد جوانی که از مصرف صبحانه غلفت می کردند یا صبحانه ناکافی مصرف می کردند در مقایسه با کسانی که در جوانی صبحانه مفصل مصرف می کردند احتمال بروز سندرم متابولیک در دوران بزرگسالی 68% بیشتر بود. این نتایج بعد از در نظر گرفتن عوامل اقتصادی –  اجتماعی و دیگر عادات مربوط به شیوه زندگی نوجوانان به دست آمد. چاقی شکمی و سطوح بالای گلوکز خون ناشتا به عنوان اجزای سندرم متابولیک، در سنین بزرگسالی بیشترین ارتباط آشکار را با مصرف صبحانه ناکافی در سنین جوانی داشت.
محققان معتقدند هرچند نتایج این مطالعه و سایر مطالعات گذشته نشان می دهد که صبحانه ناکافی اثر منفی بر روی تنظیم قند خون دارد، اما به منظور کشف مکانیسم هایی که در ارتباط بین صبحانه ناکافی و سندرم متابولیک موثرند، انجام مطالعات بیشتر لازم است.
نکته عملی: با توجه به نتایج این مطالعه به نوجوانان توصیه می شود به منظور پیشگیری از ابتلا به سندرم متابولیک و  برخورداری از جسم سالم در دوران بزرگسالی به مصرف صبحانه کامل و مناسب اهمیت بیشتری دهند.

منبع:


Wennberg, M et al.” Poor breakfast habits in adolescence predict the metabolic syndrome in adulthood”. Public Health Nutrition, 2014
 

نظرات بسته شده است.