ارتباط مصرف شکلات با مقاومت به انسولین و بیماری قلبی

با توجه به چربی و قند بالایی که در شکلات وجود دارد، مصرف زیاد آن می تواند سبب بروز مشکلات سلامتی مانند پوسیدگی دندان و چاقی شود. با این حال، مطالعات نشان داده اند که مصرف منظم و متوسط شکلات – به خصوص شکلات تیره- ممکن است اثرات مفیدی برای سلامتی افراد داشته باشد.
شکلات تیره حاوی بالاترین میزان کاکائو و درنتیجه حاوی مقادیر زیادی آنتی اکسیدان (به خصوص فلاونوئیدها) بوده و می تواند از برخی آسیب های سلولی جلوگیری کند.
در مطالعه ای به منظور بررسی ارتباط مصرف شکلات با مقاومت به انسولین محققان با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک مصرف شکلات را در میان 1153 فرد 69-18 ساله بررسی کردند. در مقاومت به انسولین سلول ها به طور موثر به انسولین پاسخ نداده و درنتیجه خطر بروز دیابت نوع 2 و بیماری قلبی افزایش می یابد. همچنین در این مطالعه تاثیر مصرف شکلات بر سطوح آنزیم های کبدی و فعالیت کبد بررسی شد. محققان دریافتند که 8/81  درصد افراد شکلات مصرف می کردند. میانگین مصرف شکلات توسط این افراد 8/24 گرم در روز بود.
در مقایسه با کسانی که هر روز شکلات مصرف نمی کردند، در افرادی که روزانه شکلات مصرف می کردند مقاومت به انسولین کاهش و سطوح آنزیم کبدی بهبود یافت. این یافته بعد از در نظر گرفتن سن، جنس، تحصیلات، شیوه زندگی و عوامل مرتبط با رژیم غذایی نیز ثابت باقی ماند.
همچنین نتایج نشان داد افرادی که شکلات ف می خوردند نسبت به کسانی که شکلات مصرف نمی کردند، از نظر فیزیکی فعال تر و نیز جوان تر بوده و میزان تحصیلات بالاتری داشتند.
این نتایج نشان می دهد که مصرف شکلات از طریق بهبود سطوح آنزیم کبدی و محافظت در برابر مقاومت به انسولین می تواند احتمال بروز عوارض قلبی را کاهش دهد.

منبع :


Daily chocolate consumption is inversely associated with insulin resistance and liver enzymes in the Observation of Cardiovascular Risk Factors in Luxembourg study, British Journal of Nutrition, 2016
 

نظرات بسته شده است.