ارتباط دریافت کم نمک با بیماری قلبی، سکته مغزی و مرگ

دریافت زیاد نمک با افزایش فشارخون مرتبط است اما به تازگی نتایج یک مطالعه نشان می دهد که دریافت کم نمک نیز در مقایسه با دریافت متوسط آن ممکن است به همان اندازه مضر باشد. این نتایج نشان می دهد که تنها افراد مبتلا به پرفشاری خون که دریافت بالای نمک دارند باید میزان مصرف نمک را کاهش دهند. علاوه براین محققان معتقدند که توصیه های فعلی در مورد میزان مصرف روزانه نمک ممکن است خیلی کم در نظر گرفته شده باشد.
در این مطالعه محققان اطلاعات بیش از 130000 هزار نفر با میانگین سنی 55 سال را مورد بررسی قرار دادند. میزان دفع سدیم در ادرار 24 ساعته به منظور برآورد میزان دریافت سدیم اندازه گیری شد. نتایج نشان داد در مقایسه با افرادی که مقدار متوسط سدیم دریافت می کردند، میزان حمله قلبی، سکته و مرگ در میان افرادی که مقدار کمی سدیم دریافت می کردند، صرف نظر از ابتلای افراد به پرفشاری خون، بالاتر بود. دریافت کم نمک در این مطالعه به صورت دریافت کمتر از 3000 میلی گرم در روز در نظر گرفته شد. این مقدار از توصیه های فعلی در امریکا بالاتر است.
محققان دریافتند فقط در افرادی که به پرفشاری خون مبتلا  هستند دریافت بالای نمک (بیش از 6000 میلی گرم در روز) خطرناک است. این یافته نشان می دهد که کاهش دریافت سدیم در افراد مبتلا به پرفشاری خون که مقادیر زیاد سدیم از طریق رژیم غذایی مصرف می کنند، بسیار سودمند است.
منبع:


Associations of urinary sodium excretion with cardiovascular events in individuals with and without hypertension: a pooled analysis of data from four studies. The Lancet, 2016
 

نظرات بسته شده است.