احتمال تولد نوزادان نارس در مادران مبتلا به روماتوئید آرتریت

نتایج یک مطالعه در دانمارک نشان داد که احتمال تولد نوزادان نارس در مادران مبتلا به روماتوئید آرتریت یا با سابقه ابتلا به این بیماری که قبلا در یک مقطع زمانی علایم را تجربه کرده اند، حدود 5/1 برابر بیشتر است. این یافته ها نشان داد که اندازه های بدنی کودکان متولد شده از این مادران تا حدودی کمتر از نوزادان متولد شده از مادرانی است که به این بیماری مبتلا نیستند. در این مطالعه نشان داده شد که ابتلای پدر به روماتوئید آرتریت اثری بر رشد و نمو جنین نداشت. در حدود 1 درصد افراد در جهان به بیماری روماتوئید آرتریت مبتلا می باشند. این بیماری با التهاب مفاصل همراه است.محققین در این مطالعه از سال 1977 تا 2008 اقدام به جمع آوری داده های مورد نیاز خوددر زمینه ارتباط بین بیماری روماتوئید آرتریت و تولد نوزادان نارس پرداختند. در مجموع 1917723 کودک را بررسی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که 13566 کودک، مادران مبتلا به روماتوئید آرتریت داشتند و یا این که مادران آن ها سابقه ابتلا به این بیماری را داشتند. نوزادان مادران مبتلا در مقایسه با مادران سالم از لحاظ قد و محیط شکمی مشابه بودند. تنها تفاوت مشاهده شده در وزن نوزاد و وزن جفت گزارش شد. با توجه به این یافته محققین احتمال تولد نوزاد نارس را تخمین شدند. در این مطالعه پیشنهاد شد که برای بررسی اثرات بیماری روماتوئید آرتریت در نسل بعدی نیاز به مطالعات بیشتری است. مقاله مرتبط با این مطالعه  در مجله Arthritis & Rheumatology منتشر شد.

منبع:


Ane L Rom, et al. Fetal growth and preterm birth in children exposed to maternal or paternal rheumatoid arthritis. A nationwide cohort study. Arthritis & Rheumatology, 204.
 

نظرات بسته شده است.