اثر ویتامین E بر بیماری آلزایمر

مطالعه جدیدی در Icahn School of Medicine at Mount Sinai پیشنهاد کرد که آلفا توکوفرول( ویتامین E )می تواند موجب آهسته کردن روند کاهش عملکرد های روزانه از قبیل خرید کردن، برنامه ریزی، آماده سازی غذا و … در بیماران مبتلا به آلزایمر گردند. لازم به ذکر است که هیچ گونه فوایدی در زمینه بهبود حافظه و عملکرد شناختی ناشی از این ویتامین ها در بیماران مبتلا به آلزایمر در این مطالعه گزارش نشد. نتایج این مطالعه پژوهش در Journal of the American Medical Association  چاپ شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " ویتامین E می تواند میزان کاهش عملکرد را هر ساله 19 درصد کمتر کند. این نتایج بسیار ارزشمند است زیرا ویتامین E در تمام داروخانه ها در دسترس است و علاوه بر این ارزان نیز می باشد. بررسی متون موجود در این زمینه نشان داد که تا به حال هیچ مطالعه ای در زمینه ارزیابی اثر ویتامین E بر بیماران مبتلا به آلزایمر با درجه متوسط تا شدید وجوود ندارد. به همین دلیل سؤال اساسی تحقیق این بود که آیا مکمل یاری ویتامین E می تواند بر عملکرد بیماران مبتلا به درجه متوسط تا شدید آلزایمر اثر داشته باشد؟" بدین منظور، در این پژوهش 613 بیمار مبتلا به آلزایمر از سال 2007 تا 2014 مورد ارزیابی قرار گرفتند. روزانه 2000 واحد ویتامین E به آن ها داده شد. لازم به ذکر است که آزمودنی ها داروی مهار کننده آنزیم کولین استراز هم می خوردد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که مکمل ویتامین E اثر چشمگیری را بر بهبود عملکردهای بیماران داشت.  محققین این مطالعه، عقیده دارند که این موضوع می تواند به عنوان یک راهبرد درمانی در نظر گرفته شود.

منبع:

Reference: Maurice W. Dysken, et al. Effect of Vitamin E and Memantine on Functional Decline in Alzheimer Disease. JAMA, 2014.
 

نظرات بسته شده است.