اثر مکمل اسید فولیک بر وزن زمان تولد

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که دریافت مکمل اسید فولیک پیش از بارداری خطر تولد نوزدان با وزن کم را کاهش می دهد. مدارک نشان می دهد که مکمل یاری اسید فولیک موجب می تواند خطر بروز اختلالات و نواقص لوله عصبی جنین در دوران بارداری ( مثل اسپینا بیفیدا) را کاهش دهد. بنابراین، به زنان توصیه می شود پیش از بارداری مکمل اسید فولیک دریافت کنند. با وجود این، دریافت مکمل اسید فولیک پیش از بارداری بسیار کم و در بین 14% تا 31% می باشد. نوزدان کم وزن به نوزادانی گفته می شود وزن تولدشان زیر ۱۰ درصد وزن جامعه در آن سن باروری باشد. تولد نوزادان کم وزن موجب افزایش احتمال خطر بروز بیماری های مزمن از قبیل دیابت، فشار خون، بیماری قلبی و عروقی، چاقی و مشکلات ذهنی و مرگ و میر در سال های بعدی زندگی می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر دریافت مکمل یاری اسید فولیک بر تولد نوزادان کم وزن بود. در این مطالعه 108525 بارداری از لحاظ داده های اسید فولیک بررسی شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که تولد نوزدان کم وزن در مادرانی که مکمل اسید فولیک را به موقع دریافت نکرده بودند، زیاد بود. به طور کلی تولد نوزدان کم وزن زیر صدک 10 و 5 به ترتیب 4/13درصد و 7 درصد گزارش شد. نتایج این مطالعه در BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology (BJOG). منتشر شد.

منبع:


VA Hodgetts. Effectiveness of folic acid supplementation in pregnancy on reducing the risk of small-for-gestational age neonates: a population study, systematic review and meta-analysis. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2014.
 

نظرات بسته شده است.