اثر مفید مکمل ها و فعالیت ورزشی بر پیشگیری از سارکوپنیا

سارکوپنیا عبارت است از اتلاف و کاهش بافت عضلانی بدن که به طور طبیعی و بر اثر افزایش سن ایجاد می شود. این شرایط یکی از دغدغه های موجود در سیستم مراقبت بهداشتی است به دلیل این که موجب افزایش خطر افتادن ها، صدمات و نیز کاهش کیفیت زندگی می شود. به همین دلیل، محققین دانشگاه lowa state در مطالعه ای اثر همزمان دریافت مکمل HMB و تمرینات ورزشی مقاومتی را بر کاهش روند سارکوپنیا و یا بهبود عوارض جانبی آن ارزیابی کردند. این مطالعه به سرپرستی دکتر ؛ پروفسور حرکت شناسی انجام شد. محققین در این مطالعه اثر ترکیبی تمرینات ورزشی مقاومتی و مکمل را بر سالمندان مبتلا به کمبود ویتامین D ارزیابی کردند و گزارش کردند که این دو مداخله اثر مفیدی در این زمینه دارد.  این مطالعه بر اساس طرح مطالعات پیشین انجام شد، که نشان دادند مکمل یاری HMB خطر اتلاف عضلانی را کاهش می دهد. HMB یا b-هیدروکسی- b- متیل بوتیرات، یک ترکیب مؤثر در ساخت عضلات است. تا به حال هیچ مطالعه ای به ارزیابی اثر ترکیبی مکمل HMB و تمرینات ورزشی مقاومتی نپرداخته است و این اولین مطالعه در این زمینه می باشد. HMB و ویتامین D به طور طبیعی در مواد غذایی یافت می شوند. مطالعات پیشین نشان دادند که ویتامین D موجب بهبود عملکرد HMB می شود. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ " هیچ جایگزینی برای فعالیت ورزشی وجود ندارد، و تحرک جزو اصلی زندگی است. با وجود این، تغذیه یک عامل کلیدی در افزایش پاسخ دهی افراد سالمند به تمرینات ورزشی است."

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by Iowa State University
 

نظرات بسته شده است.