اثر مصرف قهوه در بارداری بر ضریب هوشی نوزاد

یافته های حاصل از یک مطالعه در بیمارستان کودکان Nationwide نشان داد که مصرف مقادیر متوسط قهوه در دوران بارداری اثر نامطلوبی بر ضریب هوشی نوزاد نخواهد داشت. این پژوهش اولین مطالعه ای است که درآن چگونگی اثر کافئین در محیط رحمی بر هوش و رفتارهای جنین در سال های بعدی زندگی  ارزیابی شده است. یافته های این مطالعه از عدم اثر مصرف  متوسط کافئین بر ضریب هوشی و یا اختلالات رفتاری در سال های بعدی زندگی متمرکز شدند. به بیان دکتر Mark A، نویسنده مسئول این مقاله؛ " ما هیچ رابطه ای را در زمینه اثر مصرف کافئین مادری در بارداری بر رفتارهای شناختی در سن 4 تا 7 سالگی مشاهده نکردیم." محققین در این مطالعه شاخص های کافئین را در 2197 و در سال های 1959 تا 1974زن بررسی کردند. به بیان محققین این مطالعه؛ " این عجیب است که دریافت کافئین در زمان های قدیم با وجود عدم آگاهی در مورد بی خطری آن بیشتر از حال حاضر است. " به همین دلیل در این مطالعه سعی شد از داده های سال های گذشته استفاده شود. محققین در این مطالعه بر همبستگی بین ماده شیمایی به نام پارازانتین که ماده متابولیتی اصلی قهوه می باشد در دو مقطع زمانی بارداری متمرکز شوند. سپس آن ها سطح ضریب هوشی کودکان را در سنین 4 تا 7 سالگی مقایسه کردند. علاوه براین، محققین هیچ رابطه ای را بین دریافت کافئین در بارداری و بروز چاقی در کودکان مشاهده نکردند.  مقاله مرتبط با این مطالعه در American Journal of Epidemiology منتشر شد.

منبع:


Sarah A. Keim, et al.  Maternal Caffeine Intake During Pregnancy and Child Cognition and Behavior at 4 and 7 Years of Age. American Journal of Epidemiology, November 2015
 

نظرات بسته شده است.