اثر آمادگی هوازی بر حافظه بلند مدت

 

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید توسط محققین دانشگاه میچیگان نشان داده شد که آمادگی هوازی پایین در طولانی مدت موجب کاهش حافظه می شود. این مطالعه اولین مطالعه ای است که بر روی جوانان انجام شده است، مطالعات پیشین اثر آمادگی هوازی را یا بر روی کودکان ( سیستم مغزی در حال کامل شدن است) یا افراد سالمند ( حافظه شان کاهش یافته است) انجام شده است. بنابراین، این مطالعه از این لحاظ متمایز است. در این مطالعه محققین 75 دانشجوی جوان را در طی دو روز ارزیابی کردند و دریافتند که آزمودنی هایی که آمادگی هوازی کمتری داشتند، تلاش بیشتری برای بازیابی اطلاعات داشتند. در واقع در این مطالعه محققین با به کاربردن یک سری تست هایی میزان حافظه بلند مدت آزمودنی ها را ارزیابی کردند.  حافظه بلند مدت توانایی به یاد آوردن  بیش از 30 ثانیه قبل است. میزان آمادگی هوازی آزمودنی ها از طریق تست مربوط به سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی بر روی تردمیل ارزیابی شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکتر Kimberly Fenn ؛ استادیار روانشناسی،" هر چقدر آمادگی جسمانی و هوازی کمتر باشد حافظه بلند مدت بیشتر به مخاطره می افتد. " نتایج این مطالعه در مجله Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience به چاپ رسید. محققین بر اساس نتایج این مطالعه و با توجه به سیر صعودی زندگی بی تحرک  و ماشینی پیشنهاد کردند که به منظور حفظ عملکرد حافظه ای و نیز افزایش آمادگی هوازی و جسمانی پرداختن به فعالیت ورزشی را در لیست ملزومات زندگی وارد کنیم.
 
منبع: 
 
Kimberly M. Fenn. et al.  Poorer aerobic fitness relates to reduced integrity of multiple memory systems. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2014. 
 

نظرات بسته شده است.