اثرصبحانه غنی از پروتئین بر کنترل بهتر قند خون

 

نتایج مطالعات پیشین نشان داده اند که افزایش بیش از حد گلوکز و انسولین در خون می تواند به کنترل ضعیف گلوکز خون و افزایش احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 گردد. به تازگی، محققین دانشگاه  Missouri  دریافتند که کنترل قند و انسولین پس از مصرف یک صبحانه پر پروتئین در زنان، در مقایسه با دریافت کم و یا عدم دریافت پروتئین در صبحانه به طور معناداری بهتر است. مقادیر قند و انسولین خون در افراد سالم بلافاصله پس از خوردن غذا  افزایش می یابد. افزایش انسولین در نتیجه افزایش قند خون برای ورود قند موجود در جریان خون به سلول ها ضروری است. به بیان دکترHeather Leidy استادیار گروه تغذیه و فیزویولوژی ورزشی؛ " خوردن یک صبحانه پر پروتئین می تواند موجب بهبود کنترل قند و انسولین خون در زنان گردد. انتخاب های سالم غذایی و دریافت غذاهایی که به کنترل بهتر قند و انسولین خون کمک می کند، می تواند شما را از ابتلا به دیابت در آینده محفوظ دارد." این مطالعه بروز زنان با دامنه سنی 55-18 سال انجام شد. آن ها در سه روز پی در پی 3 نوع صبحانه مختلف با محتوای انرژی کمتر از 300 کالری و با مقادیر فیبر و چربی یکسان در هر سروینگ دریافت کردند. تفاوت ای وعده ها تنها در مقادیر پروتئینی شان بود. پس از خوردن صبحانه ها محققین مقادیر قند و انسولین خون را به مدت 4 ساعت پایش کردند.  محققین بر اساس یافته های حاصل از پژوهش پیشنهاد کردند که خوردن صبحانه پر پروتئین در زنان سالم می تواند به کنترل بهتر قند در تمام روز منجر گردد. 
 
منبع: 
"Acute Effects of Higher Protein, Sausage and Egg-based Convenience Breakfast Meals on Postprandial Glucose Homeostasis in Healthy, Premenopausal Women," will be presented at the 2014 Experimental Biology meeting this week in San Diego, Calif.
 

نظرات بسته شده است.