اثرات ویتامین D در نوجوانان چاق

براساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که مکمل یاری ویتامین D اثری بر بهبود عملکرد اندوتلیال نوجوانان چاق ندارد. مقادیر سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D بر اثر مکمل یاری در نوجوانان افزایش می یابد با این وجود محققین هیچ گونه اثر مثبتی را از این افزایش و بهبود مقادیر مشاهده نکردند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله،دکتر Seema Kumar ؛ "پس از 3 ماه مکل یاری با ویتامین D مقادیر سرمی این ریزمغذی در خون نوجوانان چاق افزایش یافت، با وجود این هیچ تغییر معناداری در اثر این مکمل یاری در وزن بدن، نمایه توده بدنی، محیط دورکمر، فشارخون یا جریان خون ایجاد نشد." وی در ادامه افزود: " بر این اساس ما نمی توانیم بگوییم که بین اثرات کمبود ویتامین D و پیشگیری از بیماری های مزمن در کودکان رابطه ای وجود ندارد و در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری است." محققین در این مطالعه 19 نوجوانان چاق و در دامنه سنی 12 تا 19 سال را انتخاب کردند. کمبود ویتامین D در نوجوانان چاق رایج است و این شرایط موجب افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی در آن ها می شود. مدارک نشان می دهد که ویتامین D اثرات محافظتی زیادی بر سیستم قلبی و عروقی و به واسطه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سلول های عروقی و کلیوی و همچنین بر میانجی های التهابی و استرس اکسایشی و نیز متابولیسم کلسیم دارد. با وجود این در این مطالعه محققین رابطه ای را بین مکمل یاری ویتامین D و بهبود سلامتی نوجوانان چاق مشاهده نکردند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Pediatric Obesity  منتشر شد.

منبع:


Pediatric Obes. Published online August
 

نظرات بسته شده است.