اثرات مفید تمرین ورزشی بر کمر درد

یافته های حاصل از یک مطالعه مروری نشان داد که  بهبود عملکرد عضلات محافظتی و تنظیمی نخاع با استفاده از تمرینات ورزشی، راهبرد دیگری برای کاهش کمر درد وناتوانی ناشی از آن است. کمر درد یکی از اختلالات رایج سلامتی در سرتاسر جهان است. این عارضه می تواند برای افرادی که آن را تجربه می کنند یک مشکل جدی و با بار مالی بسیار باشد. این عارضه در صورت بروز ممکن است، تا هفته ها موجب خانه نشین شدن فرد مبتلا در خانه شود. تمرینات ورزشی کنترل حرکتی یکی از رایج‌ترین انواع فعالیت های ورزشی جهت بهبود هماهنگی عضلات کنترلی و محافظتی نخاع می باشند. بیماران در ابتدا توسط فیزیوتراپیست خود برای تمرین مناسب در زمینه استفاده صحیح عضلات و از طریق تمرینات ساده آموزش داده می شوند. هنگمی که مهارت بیماران افزای پیدا کرد، تمرینات ورزشی پیچیده‌تر شده و شامل تمارین عملکردی است که فرد نیازمند انجام آن ها در محیط کار و در ادقات فراغت می باشد. محققین در این مطالعه نتایج حاصل از  29 کارآزمایی بالینی شامل 2431 مرد و زن در دامنه سنی 22 تا 55 سال را بررسی کردند. آن ها در این مطالعه اثرات تمرین های کنترل حرکتی را به عنوان درمانی برای کمر درد در مقایسه با سایر انواع تمرین های ورزشی بررسی کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که اجرای تمرین های کنترل حرکتی در بیماران موجب بهبودهای به ویژه در عضلات پشتی در مقایسه با سایر انواع تمرین های ورزشی شد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Cochrane Database of Systematic Reviews منتشر شد.

منبع:


Saragiotto BT, et al. Motor control exercise for chronic non-specific low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2016
 

نظرات بسته شده است.