اثرات مفید تمرین های مقاومتی در افراد مبتلا به کبد چرب

شیوع بیماری کبد چرب در حال افزایش است. کبد چرب رایج ترین بیماری در کشورهای غربی است. این بیماری به التهاب و سیروز کبدی منجر می شود. یافته های حاصل از یک مطالعه جدید در دانشگاه Haifa نشان داد که تمرینات کار با وزنه و نه فعالیت های ورزشی هوازی، می تواند به کاهش چربی کبدی کمک کند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترShira Zelber-Sagi  ؛ "برای بیمارانی که از کم تحرکی رنج می برند یا انگیزه کافی برای پرداختن به فعالیت های ورزشی هوازی را ندارند، تمرینات مقاومتی می تواند جایگزین مؤثری باشد. بر پایه مطالعات پیشین، افزایش نسبت چربی به بیش از 10-5 درصد حجم کبد، بیماری کبد چرب تعریف می شود. این بیماری به طور تقریبی در 30 درصد عموم مردم شیوع دارد و به عنوان یکی از رایج ترین بیماری های کبدی در کشورهای غربی شناخته شده است. اضافه وزن، چاقی شکمی، دیابت، اختلال چربی های خون و به طور ویژه افزایش تری گلیسیرید خطر ابتلا به بیماری کبد چرب را افزایش می دهد که می تواند به التهاب و سیروز کبدی منجر شود. به طور معمول، این بیماری بدون علامت است، با وجود این بیماران مبتلا اغلب در مقایسه با افراد سالم از خستگی و بی حالی شکایت می کنند. به دلیل این که دارودرمانی در این بیماری بسیار محدود است، تغییرات و اصلاح سبک زندگی بیشتر مورد توجه قرار دارد. محققین در این مطالعه اثر تمرینات مقاومتی- که اغلب توجه کمتری به آن ها می شود- بر بیماری کبد چرب در 82 آزمودنی ارزیابی کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه ورزشی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنی ها خواسته شد که هیچ گونه تغییری را در عادات فعالیت بدنی و رژیم غذایی خود ایجاد نکنند. آزمودنی ها به مدت 3 بار در هفته و 40 دقیقه به تمرینات مقاومتی می پرداختند. یافته های حاصل از مطالعه بهبود معناداری را در محتوای چربی کبدی بیماران نشان داد.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by University of Haifa
 

نظرات بسته شده است.