ابتلا به دیابت نوع 2 از همان دوران جنینی رقم می خورد!

نتایج ک مطالعه مروری در دانشگاه Lund  سوئد نشان می دهد که ابتلا به دیابت نوع 2، چاقی و بیماری قلبی و عروقی تحت تأثیر محیط داخل رحمی قرار دارد. فرضیه ریشه جنینی بیماری ها بر این اصل استوار است که رحم محیطی است که جنین در آن رشد می کند و بنابراین می تواند تحت تأثیر آن قرار گیرد و این شرایط تراژدی ابتلا به بیماری هایی مثل دیابت نوع 2، بیمایر قلبی و عروقی، چاقی و استئوپورز و یا سایر بیماری های مزمن در سال های بعدی زندگی است. برای مثال ابتلا به دیابت بارداری به دلیل اثر بر محیط رحمی می تواند زمینه ساز بروز چاقی و ابتلا به دیابت نوع 2 در نسل بعدی باشد. این شرایط موجب چرخه معیوب انتقال بیماری ها را در بین نسل ها می شود. محققین در این مقاله مروری بر بازنگری راهبردهای پیشگیری از دیابت در دورن بارداری تأکید کردند. راهبردهای رایج برای پیشگیری از دیابت نوع 2 بر اصلاح الگوی زندگی و در برخی موارد مداخلات دارویی تمرکز دارد. این مطالعه مروری بر عوامل دیگری تأکید دارد که می تواند بر مراحل اولیه زندگی اثر داشته باشند. رابطه بین تغذیه داخل رحمی و وزن زمان تولد ( شاخص تغذیه جنینی) و خطر ابتلا به دیابت به شکل U است. به عبارت دیگر نوزادان متولد شده از مادران مبتلا به کمبود تغذیه ای و یا بیش تغذیه ای هر دو در معرض خطر قرار دارند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهDiabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy. منتشر شد.

منبع:


Paul Franks, et al. Genetic and epigenetic catalysts in early-life programming of adult cardiometabolic disorders. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy, 2014.

 

نظرات بسته شده است.