ابتلا به دیابت موجب کاهش عملکرد شناختی می شود

محققین بر اساس نتایج یک مطالعه پیشنهاد کردند که ابتلا به دیابت در سنین میانسالی در مقایسه با مقادیر طبیعی قند خون،  موجب کاهش چشمگیر حافظه و عملکرد شناختی در طول 20 سال بعدی زندگی خواهد شد. محققین دریافتند که سرعت ثر دیابت بر مغز در مقایسه با روند طبیعی پیری در حدود 5 سال بیشتر است. برای مثال؛ به طور میانگین، یک فرد 60 ساله مبتلا به دیابت کاهش عملکرد شناختی مشابه یک فرد 65 ساله با قند خون طبیعی را تجربه خواهد کرد. کاهش حافظه، یادآوری کلمات و عملکرد اجرایی  به طور چشمگیری با پیشبرد زوال عقلی کاهش می یابد. کاهش ظرفیت ذهنی به طور کامل با عملکرد روزانه فرد تداخل دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Elizabeth Selvin ؛ " عملکرد ذهنی شما در سن 70 سالگی باید به اندازه زمانی باشد که 50 سال سن دارید. با ابتلا به دیابت، پردیابت و عدم کنترل مناسب قند خون عملکرد ذهنی به طور چشمگیری افت می کند. اکنون ما می دانیم که چطور از این کاهش همراه با دیابت پیشگیری کنیم و یا این که آن را به تأخیر بیاندازیم." محققین در این مطالعه داده های مربوط به 15792 فرد میانسال که از سال 1987 جمع آوری شده بود را بررسی کردند. محققین میران کاهش عملکرد شناختی همراه با افزایش سن و نیز همراه با ابتلا به دیابت را با یکدیگر مقایسه کردند. یافته های مطالعه نشان داد که ابتلا به دیابت با کاهش عملکرد ذهنی همبسنتگی مثبتی دارد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Annals of Internal Medicine منتشر شد.

منبع:


Elizabeth Selvin, et al. Diabetes in Midlife and Cognitive Change Over 20 Years. Annals of Internal Medicine, 2014.
 

نظرات بسته شده است.