آیا مصرف تخم مرغ با بیماری کرونری ارتباط دارد؟

بر اساس یک مطالعه ی جدید نشان داده شد که مصرف بیش از یک تخم مرغ در روز با افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و بروز سکته همبستگی ندارد. با وجود این افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی و خونریزی های زیر پوستی در اثر مصرف زیاد تخم مرغ در افراد دیابتی نیاز به مطالعات بیشتری دارد. تخم مرغ منبع غنی از کلسترول می باشد به طوری که یک تخم مرغ بزرگ در حدود 210 میلی گرم کلسترول دارد، به همین دلیل آن را به عنوان یک غذای غنی از کلسترول دسته بندی می کنند و معمولاً توصیه می شود که از مصرف زیاد تخم مرغ به دلیل ارتباط کلسترول با شیوع بیماری قلبی خودداری شود. به منظور بررسی اثر میزان مصرف تخم مرغ و ابتلا به بیماری قلبی عروقی یا همبستگی بین آن ها این مطالعه طرح ریزی شد. براساس گزارش انجمن قلب آمریکا توصیه شده است که افراد در روز بیش از 300 میلی گرم کلسترول یا یک تخم مرغ مصرف نکنند. در این مطالعه 8 پژوهش موجود در این زمینه که آزمودنی های خود را بین 8 تا 22 سال پیگیری کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. محققین در این مطالعه دریافتند که هیچ ارتباطی بین میزان مصرف تخم مرغ و ابتلا به بیماری قلبی و سکته قلبی وجود ندارد. با وجود این در این مطالعه نشان داده شد که مصرف تخم مرغ در برخی از بیمار ی ها مثل دیابت با شیوع بیماری کرونری قلب و سکته قلبی ارتباط مثبتی دارد. بنابراین، عدم همبستگی بین مصرف تخم مرغ و ابتلا به بیماری قلبی در افراد سالم مورد تأیید قرار دارد و برای بررسی این رابطه در افراد بیمار به ویژه بیمارن دیابتی نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد.

منبع:

Liegang Liu, et al. Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. BMJ 2013

نظرات بسته شده است.