آیا رژیم غذایی سالم خطر دیابت نوع 2 را کاهش می دهد؟

نتایج مطالعه ای نشان داده است رژیم غذایی غنی از میوه و سبزیجات خطر دیابت نوع 2 را کاهش می دهد. این مطالعه ترکیبی از مواد غذایی را که سبب کاهش بیومارکرهای التهاب و استرس اکسیداتیو می شوند، شناسایی نمود. التهاب و استرس اکسیداتیو از عوامل خطر دیابت نوع 2 محسوب می شوند. این الگوی رژیمی سرشار از میوه و سبزیجات و حاوی مقادیر کم چیپس، شکر و نان سفید بوده و با کاهش شیوع دیابت نوع 2 مرتبط بود.
محققان اطلاعات مربوط به بیش از  1500 فرد بزرگسال را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه دو بیومارکر خونی به نام های پروتئین واکنشگر C (CRP) در سرم به منظور ارزیابی وضعیت التهاب و کاروتنوئید پلاسما به منظور ارزیابی وضعیت استرس اکسیداتیو اندازه گیری شدند. با استفاده از این بیومارکرها محققان یک الگوی رژیم غذایی که با التهاب کمتر و وضعیت آنتی اکسیدانی بالاتر مرتبط بود، مشخص کردند. کاهش التهاب و افزایش آنتی اکسیدان ها با شیوع کمتر دیابت نوع 2 مرتبط است. درصد انرژی دریافتی از پروتئین در این الگوی رژیمی بالاتر بود. با این حال، محققان معتقدند به منظور تعیین نوع پروتئین مصرفی و تعیین منشا گیاهی یا حیوانی آن نیاز به انجام مطالعات بیشتر است.
این تحقیق اهمیت بهبود درک ما در مورد ارتباط بین رژیم غذایی و بروز بیماری های مزمن مانند دیابت نوع 2 را نشان می دهد. به گفته محققان هرچند ما در مورد غذاهایی که به تنهایی سبب کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو می شوند اطلاعاتی داریم اما در مورد برهمکنش مواد غذایی با یکدیگر و با مواد مغذی اطلاعات اندکی داریم.
منبع:


Association between an anti-inflammatory and anti-oxidant dietary pattern and diabetes in British adults: results from the national diet and nutrition survey rolling programme years 1–4. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2016
 

نظرات بسته شده است.