آنتی اکسیدان ها خطر حمله قلبی را کاهش میدهند

بر طبق گزارش پژوهشگران، یک رژیم غذایی سرشار از آنتی اکسیدان، بویژه آنتی اکسیدان های موجود در میوه و سبزی، می تواند خطر بروز حمله قلبی در زنان را کاهش دهد.
در این مطالعه پژوهشگران وضعیت سلامتی و برنامه غذایی بیش از 32500 زن سوئدی 49 تا 83 ساله را بررسی کردند. این افراد پرسشنامه های مربوط به عادات غذایی را تکمیل کرده و به مدت 10 سال مورد پیگیری قرار گرفتند. در طول این مدت  بیش از 1100 نفر از این زنان دچار یک حمله قلبی شدند.
بر طبق نتایج این مطالعه، احتمال بروز حمله قلبی در زنانی که بیشترین سطح دریافت آنتی اکسیدان را داشتند، 20% کمتر از سایر زنان  بود. این گروه از زنان تقریبا 7 واحد میوه و سبزی در طول روز دریافت می کردند که نزدیک به 3 برابر میزان واحدهای دریافتی سایرین (4/2 واحد در روز) بود. پژوهشگران این مطالع بیان کردند، این اولین مطالعه ای است که رابطه کل آنتی اکسیدان دریافتی در روز و خطر بروز حمله قلبی را مورد بررسی قرار داه است. تعداد بیشماری رژیم های کاهش وزن وجود دارند، اما احتمالا آن دسته رژیم هایی که بر افزایش مصرف میوه و سبزی تاکید دارند موثرترند.
طبق گزارش این پژوهشگران در حال حاضر تنها 14%  از بزرگسالان و 5/9% از نوجوانان در آمریکا بیشتر از 5 واحد میوه و سبزی در روز دریافت می کنند و نیاز به آموزش در این زمینه دیده می شود.

منبع:

Alicja Wolk et al “Total Antioxidant Capacity from Diet and Risk of Myocardial Infarction: A Prospective Cohort of Women” The American Journal of Medicine,2012

نظرات بسته شده است.