آلاینده های محیطی موجب چاقی می شوند

نتایج یک مطالعه جدید توط محققین اسپانیایی در دانشگاه Granada نشان داد که بین مقادیر برخی آلاینده های محیطی در بدن فرد و میزان چاقی وی ارتباط وجود دارد. بیش از این، مقادیر تری گلیسیرید و کلسترول آزمودنی هایی که آلاینده های زیادی در بدنشان تجمع یافته بود، بیشتر گزارش شد. باید خاطر نشان شود که این دو، عوامل خطر مهمی در ابتلا به بیماری قلبی و عروقی می باشند. محققین در این مطالعه مقادیر آلاینده های محیطی را در بافت چربی بیش از 300 مرد و زن بررسی کردند. آن ها آلاینده های آلی را برای سال ها، حتی دهه ها بدون تجزیه شدن در محیط باقی می مانند را بررسی کردند. به بیان نویسنده مسئول این مقالهJuan Pedro Arrebola؛ " انسان ها در معرض آلاینده های آلی از طریق رژیم غذایی هستند. از طرف دیگر، آلاینده های آلی به تدریج در چربی بدن تجمع می یابند." مطالاعات پیشین نشان دادند که مقادیر آلاینده های آلی در مواد غذایی با محتوای چربی آن ها مرتبط است. یافته های حاصل از تجزیه تحلیل های آماری نشان داد که تجمع برخی از این آلاینده ها با میزان چاقی و نیز مقادیر تری گلیسیرید و کلسترول سرم همبستگی دارد. البته محققین اظهار داشتند که این همبستگی پیچیده بود و  از یک الگوی خطی پیروی نمی کرد. لازم به ذکر است که این یافته ها مستقل از سن، جنس و عادات آزمودنی ها مثل استعمال سیگار بود. مقاله مرتبط با این مطالعه درjournal Environmental Pollution منتشر شد.

منبع:


The above story is based on materials provided by University of Granada
 

نظرات بسته شده است.